Sökning: "Illustration"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet Illustration.

 1. 1. En postmodern PrometheusNatur, teknikoch transtematik i Frankisssteinav Jeanette Winterson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Ramnehill; [2020-01-23]
  Nyckelord :Jeanette Winterson; trans ecology; transgender studies; ecocritcism; environmental humanities;

  Sammanfattning : This essay applies a trans ecological perspective to the transgender motif in Jeanette Winterson’s novel Frankissstein. A love story, a novel about transhumanism, artificial intelligence and humans relationships to the body, nature and technology. LÄS MER

 2. 2. Is a Brand Light, Flexible, and Disposable? A Closer Look at Ingka Centres in the Face of Change – An Exploratory Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Meyer; Emily Brown; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Employee Engagement; Corporate Restructuring; Organizational Change; Subsidiary Organization; Ingka Centres; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the interrelation of employer branding and employee engagement in the context of corporate restructuring and organizational change. Our research follows an interpretative and abductive approach. We have conducted a qualitative case study with Ingka Centres as our case company. LÄS MER

 3. 3. Vad hände med bilden? : En studie i hur responsiv webbdesign påverkar dramaturgi, berättargrepp och bildkomposition

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jenny Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Informationsdesign; Informativ illustration; Responsiv design; Dramaturgi; Berättargrepp; Bildkomposition; Featuregrafik;

  Sammanfattning : Responsiv webbdesign har blivit en konvention på Internet i takt med att allt fler besöker webbsidor från sina mobiltelefoner. Men det flytande formatet orsakar svårigheter gällande bildgestaltning anpassade för responsiva webbformat, vilket försämrar bildernas funktionalitet. LÄS MER

 4. 4. Between Being and Belonging – Home and Identity in 'The Graveyard Book' represented through Image and Text

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Shonali Basu; [2020]
  Nyckelord :Graveyard; Gaiman; Identity; Home; Image; Text; Adaptation; Thirdspace; Illustration; Form; Children; Kipling;

  Sammanfattning : This project aims to investigate the interplay and function of visual and textual narrative working together to expand and express a story. It will specifically analyze The Graveyard Book by Neil Gaiman and its accompanying illustrations provided by Chris Riddell and Dave McKean. LÄS MER

 5. 5. Automated visual inspections for final assembly : A case study of cab assembly at Scania Oskarshamn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amos Johnson; Hannes Aronsson; [2020]
  Nyckelord :Quality inspections; machine vision; deep neural networks; final assembly; Kvalitetsinspektioner; machine vision; djupinlärning; slutmontering;

  Sammanfattning : Quality inspections have seen varying degrees of automation depending on the complexity of the task and the environment. Especially in later phases of multi-stage manufacturing processes, such as final assembly in automotive industries, quality inspections are largely manual to this day. LÄS MER