Sökning: "Imago Dei"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Imago Dei.

 1. 1. Homo stupidus eller imago Dei? En studie i neandertalarnas teologiska status.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mikael Erikhans; [2021-11-19]
  Nyckelord :Imago Dei; Neandertalare; Systematisk teologi; Guds avbild;

  Sammanfattning : Abstract: This paper is a student essay in systematic theology about the theological status of the Neanderthals. What can we say about these close relatives on the tree of life that are our cousins the Neanderthals? Are they simple dimwitted brutes or are they to be regarded among the humanity in Genesis that are endowed with the image of God. LÄS MER

 2. 2. Guds avbild och transhumanismen : Kan tanken på människan som Guds avbild förenas med transhumanismens människosyn?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Mikael Erikhans; [2020]
  Nyckelord :Guds avbild; imago Dei; transhumanism; döden; odödlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nåd & Natur. En läsning av Kathryn Tanner i ljuset av Henri de Lubac

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Peter Sader; [2018-01-29]
  Nyckelord :grace; nåd; nature; natur; Henri de Lubac; Kathryn Tanner; Imago Dei;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to compare the theology of ‘Nature and Grace’ of contemporary scholar Kathryn Tanner and mid-1900 catholic theologian Henri de Lubac. The reason for choosing these theologians lies in that Tanner draws many of her ideas from de Lubac. LÄS MER

 4. 4. Imago dei efter Darwin : - ett nytt (lutherskt) imago dei i ljuset av Darwins evolutionslära

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ola Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Imago Dei; Luther; humanity; unicity; Imago Dei; Luther; människan; unicitet;

  Sammanfattning : Den traditionella substantialistiska tolkningen av imago dei bygger på tanken att människan är väsenskiljd och unik i förhållande till övriga skapelsen i kraft av vissa kognitiva egenskaper. Darwins evolutionslära problematiserar denna antropologi. LÄS MER

 5. 5. Why should a contemporary Lutheran church bother with animal suffering? : Reasons for an extended circle of compassion

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Ola Sahlén; [2017]
  Nyckelord :Animal rights; Religion; Christian; Christianity; Lutheran; Systematic theology; Djurrätt; Religion; Kristendom; Luthersk; Systematisk teologi;

  Sammanfattning : Suffering is at the very heart of the Christian faith. But traditionally non-human suffering is viewed as aethical and amoral. In being superior, endowed with the Imago Dei, and given dominion over the animal kingdom, human kind is freed from responsibility, it is believed. LÄS MER