Sökning: "Imam Tania"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Imam Tania.

 1. 1. Matematiska förmågor genom pedagogiska applikationer : En kvalitativ studie av några pedagogiska applikationer för elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mariam Hamid; Imam Tania; [2017]
  Nyckelord :Matematik; IKT; Digitala verktyg; Matematiska förmågor; Surfplatta; Applikationer; Lågstadiet; Varierad undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka tio pedagogiska matematikaplikationer, utifrån frågeställningen: Vilka matematiska förmågor tränas i ett urval av pedagogiska matematikaplikationer? För att undersöka syftet används en deduktiv-metod. Resultatet redovisas genom en tabell och ett diagram som sammanfattar vilka förmågor applikationerna innehåller. LÄS MER

 2. 2. Barns tidiga läs-och skrivinlärning:lärares synsätt och arbetssätt : En studie om några lärares pedagogiska synsätt och arbetssätt som påverkar barns läs-och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Imam Tania; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några lärares uppfattning och arbetssätt angående barns läs- och skrivinlärning. I en kvalitativ undersökning har två grundskolelärare intervjuats och fyra lektioner observerats. LÄS MER