Sökning: "Imelda Taraj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Imelda Taraj.

  1. 1. Earnings Conference Calls and Stock Returns: The interplay between tone and information specificity

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Imelda Taraj; [2019-08-09]
    Nyckelord :conference calls; disclosure; content analysis; textual analysis; word sentiment; information specificity; cumulative abnormal returns;

    Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER