Sökning: "Immanuel Kant"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Immanuel Kant.

 1. 1. Who's there? : monologues on painting, indexicality and perception. A thinking process.

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Eva Spikbacka; [2021]
  Nyckelord :art; painting; contemporary; perception; labour; aesthetics; the sublime; Immanuel Kant; Rudolf Otto; ugliness; indexicality;

  Sammanfattning : What we encounter in painting is not so much the authentically revealed self of the painter, but rather signs that insinuate that this absent self is somewhat present in it. /Isabelle Graw/ So, then what is a painting? Perhaps it is all about time, a certain amount of time in the constant murmuring stream of consciousness and the unconscious. LÄS MER

 2. 2. Konfucius, läraren och utbildning : En undersökning om bildning och lärarideal i Konfucius idealsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Fredrik Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Konfucius; De fyra böckerna; James Legge; Bildningsideal; Lärarideal; Immanuel Kant; Wilhelm Von Humboldt; Friedrich Nietzche;

  Sammanfattning : Confucius is often considered a great teacher and the sage of Chinese philosophy for thousands of years. His teachings laid the foundation for an education system that prevailed for almost 2000 years before being outlawed by the revolution in 1905. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkrad konst? : Det estetiska omdömets potential i bedömningsprocesser av offentlig konst

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Josephine Rosenblad; [2021]
  Nyckelord :aesthetic judgement; Kant; Chronotopia; public art; sensus communis; estetiskt omdöme; Kant; Kronotopia; offentlig konst; sensus communis;

  Sammanfattning : The main aim of public art is to be avaliable and accessible to all. Public art is often connected to social and economical intentions in so far as its presence in the public space ought to benefit the general public. To ensure access to good art, rules and regulations determine the commissioning and procurement of public art. LÄS MER

 4. 4. Vad är det du har gjort? : Människans tillblivelse i 1 Mos 3 som längtan efter  frihet och förnuft

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Sara Jacobson; [2021]
  Nyckelord :Immanuel Kant; 1 Mos 3; autonomi; frihet; förnuft; radikal ondska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Etik, humor, religion : Ett kantianskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Agne Törnqvist; [2021]
  Nyckelord :Etik; Humor; Immanuel Kant; Christine Korsgaard; Religion; Samtycke; Värdighet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att utforska de etiska begränsningar skämt har när det kommer tillreligiöst laddade skämt. För att besvara detta syfte kommer det krävas att en teoretisk inriktad metod används. Metoden kommer inte att vara riktad mot att beskriva religion, utan istället hur religion bör bemötas. LÄS MER