Sökning: "Immateriella rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Immateriella rättigheter.

 1. 1. Folklig läkekonst och trolldom i bordsrollspel : Hur det muntliga berättandet i bordsrollspel kan levandegöra folkminnen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Louvisa Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :immateriellt kulturarv; folkminnen; folklig läkekonst; svartkonst; trolldom; muntligt berättande; bordsrollspel; rollspel;

  Sammanfattning : Den folkliga läkekonsten och svartkonsten ingår i det immateriella kulturarvet, d.v.s. kulturarv som inte kan representeras av konkreta ting. LÄS MER

 2. 2. Agile Contracts Implementation for Industrial Companies Purchasing Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Albin Arnelo; Nicole Fogelgren Broberg; [2020]
  Nyckelord :Agile Contract; Buyer; Embedded Systems; Intellectual Property Rights; Partnership; Payment Model; Procurement; Supplier; Transparency; Trust; Agila Kontrakt; Betalningsmodell; Förtroende; Immateriella Rättigheter; Inbyggda System; Köpare; Leverantörer; Partnerskap; Riskhantering; Transparens; Upphandling;

  Sammanfattning : The continuous advances and prevalence of embedded systems, being systems consisting of both hardware and software put together, provides a great challenge for industrial companies. Due to the increasing need of complex products to meet the demands of customers, companies more often need to source software from external suppliers. LÄS MER

 3. 3. Dynamiska blockeringsförelägganden mot internetleverantörer - En förutsättning för vitesförbudets överlevnad i en digitaliserad värld?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Ollila; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att förhindra intrång i immateriella rättigheter på internet kan rättighetshavare ansöka om blockeringsförelägganden mot internetleverantörer som, genom att tillhandahålla internetuppkoppling, möjliggör intrång i immateriella rättigheter på internet. En rättighetshavares ansökan om ett blockeringsföreläggande måste innehålla ett precist och klart avgränsat förbudsyrkande. LÄS MER

 4. 4. Managing the Transition Towards Open Source Software Adoption: : Considerations for Large IT Companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Viktor Lagergren; Anna Norelius; [2019]
  Nyckelord :Open Source Software; Open Innovation; Challenges; Business Development; Transition; Operation s ; Strategy; Risk; Open source mjukvara; Öppen innovation; Utmaningar; Affärsutveckling; Förändring; Verksamhetsprocesser; Strategi; Risk;

  Sammanfattning : The promise of reduced costs, increased flexibility, and independence from vendors of proprietary products has convinced organizations worldwide to deploy Open Source Software (OSS) in their production environments and commercial offerings. Therefore, the ability to scale software, seamlessly integrate open source software in products and increase benefits from OSS participation are crucial capabilities. LÄS MER

 5. 5. Verksamhetsövergång vid personal- och materialintensiv verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; EU-rätt; EU law; förmögenhetsrätt; 6 b § LAS; verksamhetsövergång; personalintensiv verksamhet; materialintensiv verksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Section 6 b of the Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)) states, that when a transfer of an undertaking, business, or part thereof occurs then the employee may choose to transfer to the new owner. If the employee chooses to do so, they as well as their employment contract, and employment relationships automatically transfers to the transferee of the business. LÄS MER