Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Immediate breast reconstruction after mastectomy at Örebro University Hospital

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

    Författare :Linneá Larsson; [2019]
    Nyckelord :Breast cancer; Immediate breast reconstruction; Mastectomy; Contraindications; Radiotherapy;

    Sammanfattning : Abstract Introduction Immediate breast reconstruction (IBR) can be offered to breast cancer patients after mastectomy. A satisfactory breast symmetry has positive effects on psychosocial morbidity, quality of life and body image. The frequency of IBR were in 2017 in Region Örebro County 4%, lower than the national target on 20%. LÄS MER