Sökning: "Immigrant"

Visar resultat 1 - 5 av 904 uppsatser innehållade ordet Immigrant.

 1. 1. Inkludering i musikämnet : Musiklärares erfarenheter av anpassning för elever med utländsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :My Carserud; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; anpassning; eurocentrisk; musik;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent mötte jag olika elever med utländsk bakgrund som hade olika svårigheter i musikämnet. Detta fick mig att vilja undersöka hur musiklärare anpassar undervisningen för dessa elever, när jag sökte efter information online fann jag mycket lite, och ansåg att det därför var extra intressant att undersöka just detta. LÄS MER

 2. 2. Soccer for immigrant girls - a means for integration?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ilham Abdalla; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is a study of a project related to soccer for girls at Araby, a segregated district in Växjö. Girls can come there and play soccer under conditions acceptable for all, i. e. doors closed, no spectators and no men are allowed access. LÄS MER

 3. 3. Att börja om på främmande mark : en studie om immigranters inkludering och etablering i Hedemora

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michaela Nyholm; [2020]
  Nyckelord :socialt kapital; civilsamhälle; community; inkludering; integrering; identitet;

  Sammanfattning : Under mitten av det senaste decenniet, 2015–2016, ökade tillströmningen av migranter i Sverige till följd av flyktingkrisen. Det har lett till högre krav på insatser och arbetsbelastningen kring dessa frågor. LÄS MER

 4. 4. Intercultural Communication Barriers among Future Leaders & Followers : A study on Intercultural communication barriers in Swedish multicultural work settings

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nida Asghar; Anika Tabassum; [2020]
  Nyckelord :Intercultural Communication ICC ; ICC Barriers; Swedish multicultural work settings; Management of ICC barriers; High-context culture; Low-context culture; International participants;

  Sammanfattning : This is an era of globalization due to which the world has become a Global Village and organizations are transforming into multicultural firms while increasingly building diverse teams. However, due to the organizations’ tendency towards becoming international, individuals worldwide travel and migrate from one society to another. LÄS MER

 5. 5. Vem är jag? : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Moshira Hassan; Bahar Omar; [2020]
  Nyckelord :Creating ethnic identity; Ethnic identity; Immigrant backgrounds; Young women; Etniska identitet; Identitetsskapande; Utländsk bakgrund; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. LÄS MER