Sökning: "ImmuView"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ImmuView.

  1. 1. Jämförelse mellan ImmuView och BinaxNow antigentest för detektion av Streptococcus pneumoniae och Legionella pneumophila i urin

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ebba Sjöström; [2019]
    Nyckelord :Streptococcus pneumoniae; Legionella; BinaxNow; ImmuView;

    Sammanfattning : .... LÄS MER