Sökning: "Immunbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Immunbrist.

 1. 1. HIV-positiva patienters upplevelser av stigmatisering i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joanna Banér Stigenberg; Jessica Fernlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Human immunodeficiency virus (HIV) är ett retrovirus vilket går till angrepp på immunförsvaret och orsakar “immunbrist” hos människan. Viruset kan spridas mellan människor via oskyddat samlag, blodtransfusioner, organtransplantationer eller vid användning av kontaminerade sprutor. LÄS MER

 2. 2. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Nyckelord :Immunodeficiency; Immunbrist;

  Sammanfattning : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. LÄS MER

 3. 3. Development of an analysis method for a glycosylated protein using MALDI-MS and separation techniques

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jessica Singh; [2020]
  Nyckelord :Immunoglobulin G; glycopeptide enrichment; Glycans; MALDI; CE-MS;

  Sammanfattning : The antibody Immunoglobulin G (IgG) main function is to protect and prevent the body from infections, and it is normally found in human serum. This study is about IgG glycosylation, which is associated with different types of diseases such as neurological diseases, cancers and immunodeficiency etc. LÄS MER

 4. 4. HIV-smittade patienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan : En litteraturöversikt om HIV-smittade patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hodan Yousuf Mohamed; [2020]
  Nyckelord :Experiences; HIV AIDS-related; nurse; patient perspective; responding; Bemötande; HIV AIDS-relaterade; patientperspektiv; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund. HIV är förkortningen av Humman Immunbrist Virus medan AIDS förkortningen är Acquried Immune Deficieny Syndrome. HIV upptäcktes först i USA under 1980-talet. De senaste 20 åren har 750 000 dött av HIV/AIDS i USA. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Iman Jacoub; Rosalie Rommestam; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; hiv; kvalitativ innehållsanalys; lidande; självbiografier; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv (humant immunbrist virus) är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. När nedbrytningsprocessen pågått så långt utvecklar personen aids (aquired immunodeficiency syndrome). Idag finns effektiva bromsmediciner som gör att en person kan leva lika länge som en person som inte har hiv. LÄS MER