Sökning: "Immunodeficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Immunodeficiency.

 1. 1. The Effect of Socioeconomic, Patient, and Logistic Determinants on Antiretroviral Pre-Treatment Drug Resistance A Regression Analysis Model

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Linah Faza; [2022]
  Nyckelord :HIV; Pre-treatment drug resistance; Antiretroviral; socioeconomic determinants; HDI; PrEP.;

  Sammanfattning : Introduction Human immunodeficiency virus (HIV) is a double stranded RNA retrovirus. According to the World Health Organization more than 30 million individuals were estimated to have HIV by the end of 2020, about 60% of which are in the African region. LÄS MER

 2. 2. Kunskap och attityder bland sjuksköterskor gällande vård av personer med HIV/AIDS : En kvantitativ enkätstudie inom primärvård och akutmottagning

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Camilla Borg; Johanna Reiborn; [2022]
  Nyckelord :AIDS; education; HIV; knowledge; stigma; treatment; AIDS; bemötande; HIV; kunskap; stigmatisering; utbildning;

  Sammanfattning : Background: Human immunodeficiency virus (HIV) is still today a serious and incurable disease that requires continuous contact with healthcare and lifelong medication. If HIV is not treated, the disease will lead to acquired immune deficiency syndrome (AIDS). LÄS MER

 3. 3. Beyond vulnerabilities: Exploring the coping mechanisms of children as family heads in child-headed households in Kampala district Uganda.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lambert Buzaare; [2021-10-07]
  Nyckelord :coping mechanisms; child-headed households; strengths and abilities;

  Sammanfattning : Uganda is a signatory of both local and international child protection protocols and has further shown its great commitment to child welfare through various agencies put up to implement child welfare-related issues. Yet with all this, children in Uganda continue to be abused and their rights violated. LÄS MER

 4. 4. HIV-positiva patienters upplevelser av stigmatisering i vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Joanna Banér Stigenberg; Jessica Fernlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Human immunodeficiency virus (HIV) är ett retrovirus vilket går till angrepp på immunförsvaret och orsakar “immunbrist” hos människan. Viruset kan spridas mellan människor via oskyddat samlag, blodtransfusioner, organtransplantationer eller vid användning av kontaminerade sprutor. LÄS MER

 5. 5. HIV-smittade patienters upplevelser av stigmatisering i vårdmöten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Glans; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; healthcare provider; HIV; patient; stigmatization; HIV; patient; stigmatisering; upplevelser; vårdgivare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk virussjukdom som drabbat stora delar av världen. Behandling med ART har gett möjlighet för patienter att få en bättre livskvalité. Individer som lever med HIV har sedan upptäckten tillskrivits stereotypiska karaktärsdrag och upplevt stigmatisering, även inom sjukvården. LÄS MER