Sökning: "Imovane"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Imovane.

 1. 1. Hur apotekskunden hanterar och upplever sin ordination med delade tabletter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nina Borglund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Old studies shows that prescribing of medications with split tablets dosages occurs in 10 % of all presciptions in Sweden. The aim of this study was to find out if any changes has happened since the old studies and if patients still experience difficulties with split tablets. LÄS MER

 2. 2. Tablettdelning – blir delarna lika stora?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nadia Mohiedin; [2018]
  Nyckelord :Tablettdelning;

  Sammanfattning : Background: Tablets are the most common form of medication due to the simplicity and relatively cheap price in manufacturing them and also due to the easy administration method. Not all drug substances are available in all necessary dosage strengths, which forces the recipient of the drug to split their tablets. LÄS MER

 3. 3. Hur apotekskunden delar sina tabletter och hur de förvaras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna-Lisa Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Delade tabletter; dosett; tablettdelare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsordinationer som kräver delning av tabletter är vanligt och förekommer vid ca. 10 % av expedierade recept. Tabletter kan vara svåra att dela, ge smulor eller delas i olika stora delar vilket kan påverka patientens följsamhet till behandlingen och behandlingsresultat. LÄS MER