Sökning: "Impaired hearing"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Impaired hearing.

 1. 1. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER

 2. 2. Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Zohal Hosseini; [2019]
  Nyckelord :availability; home remodeling; renovation; inaccessibility; reconstruction; building construction; tillgänglighet; ombyggnad av hem; renovering; otillgänglighet; rekonstruktion; byggnadskonstruktion;

  Sammanfattning : Accessibility is an important factor to consider when it comes to new construction, remodelling or extension of housing. Considering the fact that the number of elderly people will increase in the coming years, must accessibility of housing be increased. LÄS MER

 3. 3. Visual Substitutes for Audio Cues - Providing situational awareness for players with auditory disabilities

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :David Haddad; Casper Strand; [2019]
  Nyckelord :accessibility; deaf; hard of hearing; gaming; Video game; user interface; UI; situational awareness; hearing loss; hearing impaired;

  Sammanfattning : Spel har förvandlats till en mainstream underhållningskälla och har utvecklats tillsammans med teknologin. Till en nivå som nyttjar en spelares alla sinnen för att fördjupa de i ett spel. Uppmärksamheten kring tillgänglighet inom spel har dock försvagats. LÄS MER

 4. 4. Hörselnedsatta/döva elevers svårigheter i matematik : En litteraturstudie om hur pedagoger kan bemöta hörselnedsatta/döva elevers problem och svårigheter i matematikundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Karin Friberg; Amanda Sandström; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; Education; Difficulties; Impaired hearing; deaf; Matematik; Utbildning; Svårigheter; Hörselnedsättning; Döv;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka svårigheter och problem det finns för elever med någon typ av hörselnedsättning/dövhet i matematikundervisning och hur dessa problem och svårigheter kan bemötas av pedagoger. De två huvudrubriker som framkom i studien var: specifika problem och svårigheter för hörselnedsatta/döva elever och pedagogers bemötande av de specifika problem och svårigheterna. LÄS MER

 5. 5. LYSSNINGSANSTRÄNGNING I UTMANANDE LYSSNINGSFÖRHÅLLANDEN En pupillometristudie på personer med hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elias Nyhlén; Johan Nyberg; [2018-09-12]
  Nyckelord :Listening effort; motivation; pupillometry; Lyssningsansträngning; pupillometri;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if the motivation of the test subject influences the pupil dilation in different listening conditions. The goal is to assess effort involved in speech recognition with both rating scales (as an indicator of perceived effort) and pupillometry (as an indicator of objective effort). LÄS MER