Sökning: "Impartiality"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Impartiality.

 1. 1. Humanitarian aid : A qualitative study of the ethical reasoning behind the allocation from the perspective of five Swedish-based organizations

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Jennelié Danielsson; Anna-Maria Polasek; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian aid; humanitarian principles; ethics; NGOs; aid allocation; aid donors;

  Sammanfattning : The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols aim to protect those people who are not “participating in the hostilities” of war, such as “civilians, health workers and aid workers” and are the pillar of humanitarian law (International Committee of the Red Cross, 2010). The humanitarian principles including humanity, neutrality, independence and impartiality, are based on the international humanitarian law and committed to by all member states of the European Union (European Commission, 2019). LÄS MER

 2. 2. REPRESENTATIV BYRÅKRATI : En kvalitativ studie om tjänstepersoners upplevelser av representation vid yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Treska Hussain; [2020]
  Nyckelord :Representation; bureaucracy; bureaucrats; public official; public administration; Representation; byråkrati; närbyråkrater; tjänstepersoner; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Utifrån lagen ska en tjänsteperson vara saklig och opartisk i sin bedömning och utredning av ärenden. Samtidigt som det är viktigt med mångfald och representation i offentlig förvaltning för demokratin enligt forskare. Detta för att klienter ska känna en samhörighet med tjänstepersonerna. LÄS MER

 3. 3. Processen kring budgivning: Krav på bifogat lånelöfte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Rönnberg; Linnea Rodell; [2020]
  Nyckelord :Lånelöfte; Budgivning;

  Sammanfattning : Idag finns det få restriktioner i Sverige gällande budgivningsprocessen och det finns en del anmälningar mot mäklare där de ansetts brustit i sin hantering av god fastighetsmäklarsed samt sin opartiskhet. Budgivning är oreglerad i lag och följer främst praxis och förarbeten. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag granskning: SVT:s uppdrag : En kvalitativ studie om SVT:s utmaningar under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :John Virdeborn; Jakob Merlenius; [2020]
  Nyckelord :SVT; public service; younger audience; older audience; SVT; public service; yngre publik; äldre publik;

  Sammanfattning : This study focuses on the Swedish public service institution SVT and whether they manage to meet specific goals and requirements of which public service is bound by – as well as how this affects the future of SVT. Through five focus groups, with informants from both older and younger target groups (age 22-70) the study seeks to answer the following questions from the audience’s point of view; (1) How does the audience feel that SVT meets the requirements set for impartiality? (2) Why does the audience think that SVT has difficulty reaching a younger target group? (3) How does the audience think that SVT can maintain a strong and legitimate position in the future? The material was analyzed using Max McCombs and Donald Shaw’s Media Agenda Setting Theory (1968) and Stuart Hall’s Encoding/Decoding (1973). LÄS MER

 5. 5. WHAT QUALITIES OF PUBLIC ORGANIZATIONS MATTER MOST FOR GENERALIZED TRUST? – AN EMPIRICAL ANALYSIS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henry Rawlings; [2019-09-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study identifies a research gap in the literature surrounding the quality of public organizations and generalized trust. It finds that the existing literature focuses heavily on the importance of corruption in this context. LÄS MER