Sökning: "Implementation of kaizen"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Implementation of kaizen.

 1. 1. Green Kaizen : En kvalitativ studie om framgångsfaktorer för kontinuerliga förbättringar av avfall med hjälp av Green Performance Map (GPM) på AstraZeneca

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Kristian Kannel; Christoffer Forsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhet ökar i samhället, och även genom organ som FN presenteras ambitiösa mål angående utsläppsnivåer. Dessa faktorer ligger till grund för det ökade behovet av miljörelaterade förbättringar, särskilt på miljöfarliga anläggningar inom den tillverkande industrin. LÄS MER

 2. 2. Improving Materials Supply Processes to Assembly Lines Through Toyota Production System and Lean Manufacturing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Patrik Östlund; [2020]
  Nyckelord :Lean manufacturing; Toyota production system; Operations management; Flow efficiency; Continuous improvements; Setup time reduction; Kanban system; Constructive research approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose – TePe Munhygienprodukter AB (TePe) is moving the production facility designated their toothbrushes as part of their expansion phase. Not only do they face challenges due to a two-floor production, but also do they face efficiency and safety challenges in their materials flow. LÄS MER

 3. 3. En analys av hur förbättringsprocesser kan bli en naturlig del i företagskulturen. : En studie av två förbättringsprocesser inom ett fallföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Persson Amanda; Kronander Philipson Sara; [2020]
  Nyckelord :Improvement processes; Toyota Kata; Kaizen; PDCA; company culture.;

  Sammanfattning : Companies competing in the global markets are constantly exposed to the market pressure regarding differentiation from competitors and contribute to development. To be able to create competitive advantages and handle the markets expectations, companies are required to develop both processes and employees. LÄS MER

 4. 4. Från idé till verklighet - Framgångsfaktorer för implementering av kaizen-förbättringar : En kvalitativ fallstudie på Scania AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Nellie Lilja; Isabella Kormos Bremberg; Frida Hesselbom; [2020]
  Nyckelord :Kaizen; History of Kaizen; Lean production; Toyota; Scania; Continuous improvements; Sustainable improvements; Implementation of kaizen; Kaizen-event; PDCA- cykeln; Kaizen follow up; Kaizen culture;

  Sammanfattning : Background and problems: ​In a market with increased competitiveness, it's important for companies to achieve superior performance. Thus by being quick at meeting new market conditions and customer needs. To achieve superiority, kaizen is a suitable tool to use. LÄS MER

 5. 5. Product Development of Material Supply : Implementation of Karakuri Kaizen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Yanni Porteiro Paraponiaris; Arturo Mateos Rodríguez; [2019]
  Nyckelord :Karakuri Kaizen; Volvo; Material Handling; Product Development; LCA; Low Cost Automation;

  Sammanfattning : The industry 4.0 is continuously aiming to produce faster, increasing quality, and strictly using what is necessary to achieve efficiency enhancement. Within the wide list of methods used to reach this target, robot automation is usually used, although is expensive and rigid. LÄS MER