Sökning: "Implementation"

Visar resultat 1 - 5 av 12738 uppsatser innehållade ordet Implementation.

 1. 1. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 2. 2. Teacher’s perception of ICT implementation in the mathematical classroom and its impact on student achievement. A survey study with a focus on digital competence.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tim Gustafsson; [2020-02-26]
  Nyckelord :Mathematics; ICT; Digital Artefacts; Teachers’ perception; student mathematical achievement.;

  Sammanfattning : The following study aspires to identify teachers perception of their use of ICT and their viewsof its impact on student mathematical achievement. In addition, the study seeks to compareteachers in both North America and Europe how they implement digital artefacts and theirperceptions of possible impacts. LÄS MER

 3. 3. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. L’auteure constate que les femmes pourraient être plus visibles dans le monde universitaire français: La féminisation lexicale. Une étude menée sur vingt thèses de doctorat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lára Hammer Björnsdóttir; [2020-02-04]
  Nyckelord :franska; linguistic representation of women; grammatical gender;

  Sammanfattning : This essay examines the linguistic representation of women in the French academic world since the implementation of feminist language reforms in the 80s and 90s. More specifically, it analyses a corpus built of twenty doctoral theses published in France, focusing on the grammatical gender of the terms auteur (author) and chercheur (researcher) when referring to women. LÄS MER

 5. 5. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER