Sökning: "Implementering e-hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Implementering e-hälsa.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av implementering av telehälsa inom primärvården : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Afrodite Karapetros; Ebba Olsson; [2022]
  Nyckelord :e-hälsa; erfarenheter; implementering; omvårdnad; primärvården; sjuksköterska; telehälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvården behöver förbättras för att kunna bemöta den höga efterfrågan på vård, samtidigt som det råder en betydande brist på sjuksköterskor globalt. Telehälsa, som är en del av e-hälsa, har visat sig vara en god väg till effektivisering av vårdarbetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av digitalisering och digital hälsokommunikation

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Magnusson; Emilia Sällbom; [2021]
  Nyckelord :digital health communication; digitalization; nurses; digital infrastructure; organization; digital hälsokommunikation; digitalisering; sjuksköterskor; digital infrastruktur; organisation;

  Sammanfattning : Introduktion: Hälso- och sjukvården blir allt mer digitaliserad, där e-hälsa och digital hälsokommunikation förväntas kunna bidra till bättre hälsa för befolkningen. Det är viktigt att vårdens professioner är uppdaterade och delaktiga i utvecklingen för att möta medborgarnas ökade förväntningar och behov. LÄS MER

 3. 3. Implementering av e-hälsa vid vårdcentraler i Region Jönköping : En komparativ studie av tre olika professioners syn på Vision e-hälsa 2025

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Skarheden; [2021]
  Nyckelord :Vision e-health 2025; implementation theory; digitisation; e-health; Region Jonkoping; Vision e-hälsa 2025; implementeringsteori; digitalisering; e-hälsa; Region Jönköping;

  Sammanfattning : One such change in the area of digitalisation is what is known as Vision e-health 2025, which is a vision that the Swedish government, municipalities and counties founded with the goal of being the best in the world in terms of e-health by 2025, thus keeping up with the continuous development and expectations of the society. The purpose of this study is to investigate how three different professions at health centres in Region Jonkoping work with the implementation of Vision e-health 2025 in terms of the implementation-theory defined understand, want and how -steps. LÄS MER

 4. 4. Säkrare kommunikation genom digitalisering inom hälso- och sjukvård : Undersökning av hur ett IT-system med säker meddelandehantering ger verksamhetsnytta för hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Målström; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsnytta; implementering; digitalisering; SecureMailbox; e-hälsa; informationssystem; säker digital kommunikation; introduktion; IKT;

  Sammanfattning : När ett nytt IT-system ska införas i en verksamhet är det viktigt att involvera deltagare som arbetar inom verksamheten. Deltagarna anses bidra under utvecklingsprocessen av IT-systemet genom åsikter och rekommendationer. LÄS MER

 5. 5. Implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Susanna Svensson; Emelie Broddenheim; [2020]
  Nyckelord :demografi; e-hälsa; implementering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-hälsa finns potential att på ett resurseffektivt sätt förbättra hälso- och sjukvård för att möta det ökade vårdbehovet som en växande äldre befolkning medför. Samtidigt tenderar äldre i dagens samhälle att i högre utsträckning vilja åldras i det egna hemmet. LÄS MER