Sökning: "Implementering statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Implementering statsvetenskap.

 1. 1. Implementeringen av lärarlönelyftet : En undersökning av tre rektorers professionella uppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nima Zaerzadeh; [2021]
  Nyckelord :Lärarlönelyftet; rektor; professionell uppfattning; politisk styrning; professionell styrning; implementering.;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the professional perception of principals, concerning the political reform lärarlönelyftet of 2016. The purpose is to examine the area of tension between the political and the professional governance of the school, and provide principals an opportunity to evaluate the effects of their distribution based on their professional perceptions. LÄS MER

 2. 2. Vad är fostransuppdraget egentligen? : En kvalitativ studie om lärares syn på och implementering av fostransuppdraget och värdegrundsfrågor i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lisa Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Fostransuppdrag; värdegrundsfrågor; demokrati; Street-level bureaucrats; samhällskunskap och matematik;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how teachers work methodically in subjects such as social studies and mathematics in high school, with the educational task of educating students to become good democratic citizens. According to the National Agency for Education's curriculum, the educational task of educating students to become adequate democratic citizens should permeate all subjects in school. LÄS MER

 3. 3. Regeringens roll i en pandemi : En fallstudie om den peruanska regeringens styrningsroll under COVID-19 pandemin och dess offentliga implementering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mariana Navarro Rojas; [2021]
  Nyckelord :Governance; implementering; Peru; Covid-19; policydokument;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study in what way the Peruvian government acted to contain the spread of the new Covid-19 virus. The essay has its roots in two policy documents which the government made based on what they believed were the best ways to contain the virus. LÄS MER

 4. 4. Att organisera brukares självbestämmande : En undersökning av utvecklingsrådet i Region Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Angelina Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :Brukarinflytande; implementering; samverkan;

  Sammanfattning : Very much of the knowledge about patients nursing and care is located to the the patient or people related to the patient. The Swedish government has identified this problem in a national rapport and every region is responsible to implement a strategy or model to increase participation from affected patients. LÄS MER

 5. 5. Transpersoners rätt till en ickediskriminerande vård : En policyanalys av diskrimineringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Sara Gyllander; [2019]
  Nyckelord :Implementering;

  Sammanfattning : The study aims to examine the implementation of the Swedish discrimination law on a regional level when it comes to transgender people’s right to a non-discriminatory health care. The study examens two health care institutions in Region Östergötland, Linköpings university hospital and health center Ödeshög. LÄS MER