Sökning: "Implementeringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Implementeringsprocess.

 1. 1. "Digitalisering? Äh, bara ett värdeord" : En studie om implementeringen av den reviderade läroplanen för gymnasiet från 2018 utifrån samhällskunskapslärares perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nils Gop; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; nationellt digitaliseringsmål; implementering; implementeringsprocess; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : From 2018, the Swedish public sector will change to become more digitalized. The main goal is that Sweden will be the best country in handling the problems of tomorrow where its population is more than competent in using digital programs and navigating in a complex digital world. LÄS MER

 2. 2. Affärssystem – Utmaningar och framgångsfaktorer för en framgångsrik implementeringsprocess : En multipel fallstudie för små- till medelstora företag verksamma i naturstensbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andrea Hildebertsson; Kajsa Ericsson; [2019]
  Nyckelord :SME; ERP-System; Implementation; Success factors; Challenges Natural Stone Industry; SMF; Affärssystem; Implementering; Framgångsfaktorer; Utmaningar Naturstensbranschen;

  Sammanfattning : Enterprise resource planning system (ERP system) is a standardized support system that aims to support the various functions of a company. Companies have different conditions for a successful implementation process due to the complexity of the ERP system. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av plockprocess : Ett beslutsunderlag för grossisthandlare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Thelin; Jane Nygren; [2019]
  Nyckelord :Plockprocess; Pick by voice; Pick to light; RF-terminal; känslighetsanalys; information i realtid; Pay-back; implementering; digitala verktyg och projektförberedelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisations olika avdelningar är ständigt i behov av rätt information vid rätt tillfälle. Information i realtid är av stor vikt för en distributör då deras överlevnad är beroende av kunden. LÄS MER

 4. 4. Implementering av ett nytt finansiellt regelverk : En fallstudie av införandet av MiFID II och dess inverkan på investeringsrådgivning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Kemi; Erik Stjernfeldt; [2019]
  Nyckelord :Finansiella regelverk; MiFID I; MiFID II; implementering; implementeringsprocess; bank; EU-direktiv;

  Sammanfattning : Finansmarknaden präglas av ett stort antal finansiella bestämmelser och genomförandet av dessa kan betyda stora förändringar för banker och liknande organisationer. Den 3 januari 2018 införde Europeiska unionen ett nytt finansiellt regelverk, MiFID II, som kom att påverka finansmarknadens alla aktörer. LÄS MER

 5. 5. Skapandet av Jämställdhet och Social Hållbarhet inom Småskaligt Fiske – FAO SSF Guidelines Tidiga Implementeringsprocess i Chile

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Aigrot; Lina Waara; [2018-03-27]
  Nyckelord :Småskaligt fiske; Jämställdhet; Social hållbarhet; FAO; SSF Guidelines; Policy Implementeringsprocess;

  Sammanfattning : The SSF Guidelines have been described as “the first internationally agreed instrumentdedicated entirely to the immensely important ... small-scale fisheries” (FAO, 2015:v). LÄS MER