Sökning: "Implicit minne"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Implicit minne.

 1. 1. Priming vid ordstamskomplettering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hassan Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss. I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering. LÄS MER

 2. 2. Priming vid ordstamskomplettering av sammansatta ord

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Kallonen; [2020]
  Nyckelord :Priming; Word stem completion; Implicit memory; Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera effekten av priming vid ordstamskomplettering. Mina frågeställningar var 1) har priming en effekt på kompletteringen av sammansatta ords ordstammar? 2) är en svarstid på fyra sekunder för kort för kompletterandet av en ordstam? 3) kompletteras ordstammarna med det första ordet försökspersonerna kommer på? För att besvara mina frågeställningar utförde jag ett experiment. LÄS MER

 3. 3. Superquadrics Augmented Rapidly-exploring Random Trees.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :YARED EFREM AFEWORK; [2019]
  Nyckelord :Superquadrics; RRT; GJK; Collision Detection.; Superquadrics; RRT; GJK; Kollisionsdetektering.;

  Sammanfattning : This thesis work investigated the advantages and disadvantages of using superquadrics (SQ) to do the collision-checking part of the Rapidly-exploring Random Trees (RRT) motion planning algorithm for higher Degree of Freedom (DoF) motion planning, comparing it with an established proximity querying method known as the Gilbert-Johnson-Keerthi (GJK) algorithm. In the RRT algorithm, collision detection is the main bottleneck, making this topic interesting to research. LÄS MER

 4. 4. The implicit and explicit memory of static and interactive objects in virtual reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petra Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Implicit memory; Explicit memory; Advertising; ;

  Sammanfattning : Virtual reality applications are developing fast and break new grounds every day in new industries. In today's market, most of the virtual reality projects are funded by venture capitalists and are yet to produce any revenue. LÄS MER

 5. 5. Implicit lärande, intuitivt skapande och narrativ kompetens

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Håkansson; [2015]
  Nyckelord :implicit kunskap; tyst kunskap; förtrogenhetskunskap; intuition; narrativ kompetens; intuitivt skapande; filmskapande; skrivande; fantasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är dels ett teoretisk försök att förstå den läroprocess som äger rum när en individ bygger förtrogenhet inom ett speciellt fält, en kunskap som inte var avsedd hos individen och som ofta personen är helt omedveten om att den besitter. I syfte att vidga kunskapsbegreppet följer ett närmande av hur vi kan förstå ett icke-intenderat implicit lärande ur ett socialt och ett kognitivt perspektiv. LÄS MER