Sökning: "Import"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet Import.

 1. 1. Investigation of the livestock prices in Sweden and the effect of the membership of the European Union

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Camilla Nordin; [2021]
  Nyckelord :Meat production; Import; Livestock; Agriculture; Sweden; European Union; Self-sufficient level;

  Sammanfattning : The aim with this research is to investigate if there is a relationship between import of meat and the price on livestock in Sweden. It also investigates if the Swedish membership of the European Union has affected both the price on livestock and the quantity of import of meat to Sweden. LÄS MER

 2. 2. ANALYS AV IMPORTERADEPREFAB-ELEMENT : Analys om hur kontroll av importerad PREFAB-element sker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mustafa Al Lafta; Rekar Ali; [2021]
  Nyckelord :Import; Concrete elements; domestic; International purchasing; certification.;

  Sammanfattning : At present, the construction industry is growing in the worldwide, which means that business andagreements between companies can occur with any complications. International purchases have shownan increase by construction companies to reduce financial expenses in a construction project. LÄS MER

 3. 3. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Complex Modeling and Analysis of the Energy Systems in Afghanistan with OSeMOSYS

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SABRINA SABELLA; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master's Thesis aimed to use quantitative analysis to explore dierent pathways for the sustainable development of Afghanistan. The Open Source Energy Modeling System (OSeMOSYS) was adopted to build an energy model of the country. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Services Trade Restrictiveness on Export Flows

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Trade in services; Restrictiveness to trade; Barriers to trade in services; Gravity model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Services trade is increasingly becoming more important in the international economy. However, barriers to trade in services remain more obstructive than those to trade in goods. This paper uses the OECD Services Trade Restrictiveness Index to analyze the relationship between restrictions to trade in services and cross-border service exports. LÄS MER