Sökning: "Impression management"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden Impression management.

 1. 1. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Sammanfattning : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt genus i podcasts och på Instagram : En kvalitativ innehållsanalys av hur självrepresentation konstruerats i förhållande till stereotyper av tre kvinnor med högt följarantal i podcasts och på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Sara Persson; Sara Wård; [2020]
  Nyckelord :Self presentation; stereotypes; gender; Instagram; Podcast; Självrepresentation; stereotyper; genus; Instagram; podcast;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine whether women's self presentation on Instagram and in podcasts were consistent with stereotypical characteristics of the female gender, and whether their self presentation would differ as a result of the different media conditions. A qualitative content analysis was performed on transcriptions of podcast-episodes and instagramposts in order to examine how three women, with high numbers of followers on Instagram, constructed their self presentation in relation to female stereotypes. LÄS MER

 3. 3. Att rädda sin image : En analys av Fredrik Virtanens kriskommunikation efter #metoo

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ebba Welin; [2020]
  Nyckelord :crisis communication; personal brand; image repair; qualitative text analysis; rhetorical analysis; #metoo;

  Sammanfattning : Several studies have been made on the crisis communication efforts made by politicians and athletes following a personal crisis, but few focus on the efforts made by other people of influence whose image and personal brand get hurt during a crisis. The aim of this study is to examine nine of Swedish journalist Fredrik Virtanen’s statements after he was accused of rape and sexual assault by several women during #metoo. LÄS MER

 4. 4. Auditioning for External Capital - Entrepreneurs' use of impression management to meet investors' expectations

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olle Norén; Tara Teymourian; [2020]
  Nyckelord :Impression management; Idealisation; Institutionalisation; entrepreneurship; accounting;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present a more comprehensive view on the relationship between entrepreneurs and venture capital (VC) investors. By drawing upon a multiple case study with entrepreneurs, our study adds to the existing literature by providing a much-needed entrepreneurial perspective. LÄS MER

 5. 5. Den bästa storyn vinner : En jämförande fallstudie av corporate storytelling inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Gustav Lindwall; Hanna Wallén; [2020]
  Nyckelord :Corporate storytelling; organisations; management impression; the narrative paradigm; legitimacy;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine corporate storytelling and provide a more holistic understanding of the communication strategy by exploring the recipients experiences of such type of communication. On a more particular note the study tries to provide an understanding of how corporate storytelling is received by potential consumers and in which ways corporate storytelling can contribute to organisations legitimacy. LÄS MER