Sökning: "Improvisation"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet Improvisation.

 1. 1. Improvisation and wisely borrowing from master’s ornaments. How to adapt playing techniques of other instruments on the Kamancheh

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Farshad Saremi; [2021-09-29]
  Nyckelord :Improvisation; World Music; Iranian Music; Kamancheh; Modal Music; Segah; Ornaments;

  Sammanfattning : The aim of this project is to develop my improvisational and compositional abilities by means of using the traditional method, which is based on imitating the masters` music. In this method not only I try to transcribe, memorize, and then play someone else's melody but also, I will give my own interpretation of a specific melody. LÄS MER

 2. 2. Från mikro till macro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jonas Nilsson; [2021-09-22]
  Nyckelord :Komposition; Improvisation; Kammarmusik; Konstnärlig metod; Filosofi; Rhizom; Semiotik;

  Sammanfattning : Författaren undersöker improvisation som en aktivt integrerad metod i komponerandet och framförandet av nyskriven musik. Arbetet tar utgångspunkt i västerländsk, konventionell notation och akustisk kammarmusik i det västerländska, konstmusikaliska idiomet men ämnar utforska och utveckla nya metoder och arbetssätt som möjliggör och främjar ett processuellt och improviserande förhållningssätt till musikaliska idéer under såväl notationsprocessen som framförandet av musiken. LÄS MER

 3. 3. ”Spegeln är publiken” En kvalitativ intervjustudie av fenomenet speglar i dansundervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elsa Aurell; [2021-07-06]
  Nyckelord :Dansundervisning; speglar; kroppsuppfattning; gymnasieskola; fenomenologi. Key words: Dance education; mirrors; body image; upper secondary school; phenomenology.;

  Sammanfattning : Mirrors are common in dance education. Previous research indicates that mirrors affect dance students body image in various ways. The aim of this study was to describe and analyze dance students experiences of mirrors in upper secondary school education. LÄS MER

 4. 4. Managing an Environmental Jolt- A Case Study of How a Swedish SME Made Sense of a Sudden Increase in Demand from the Global Covid-19 Pandemic

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Skarin; Emma Lejonmark; [2021-06-29]
  Nyckelord :Environmental Jolt; the Covid-19 Pandemic; ; SME; Sensemaking Perspective; Collective Sensemaking; Prospective Sensemaking; Culture; Improvisation Bricolage; Updating;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 5. 5. Att räkna med det oväntade : En kvalitativ studie om hur ett fastighetsbolag hanterat krisen Covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson; Isabella Tigerstedt Andrésen; [2021]
  Nyckelord :crisis management; crisis management plan; crisis communication; Covid-19; real estate industry; krishantering; krishanteringsplan; kriskommunikation; Covid-19; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att analysera hur krisen med pandemin Covid-19 har hanterats inom fastighetsbolaget AMF Fastigheter samt att utvärdera hur väl krishanteringsplanen har implementerats under krisens gång. Studien var av kvalitativ form där intervjuer genomfördes med personer som är i ledande positioner på AMF Fastigheter. LÄS MER