Sökning: "Impulse buying"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Impulse buying.

 1. 1. Do you give in to your inner shopaholic? : A study of influencers impact on consumers mobile impulse buying behavior

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erica Blomqvist Eriksson; Rebecca Järkemyr; [2018]
  Nyckelord :Social media marketing; Instagram; Influencer; M-shopping; Impulse buying behavior;

  Sammanfattning : Influencer marketing has become a significant marketing tool for companies since the profession as an influencer is emerging. Especially on Instagram as it is one of the biggest social media platforms for influencers. This results in a change for followers also being consumers since more products are being marketed through Instagram. LÄS MER

 2. 2. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER

 3. 3. Effects of Personality traits (Neuroticism, Agreeableness, Extraversion, Conscientiousness) on online impulse buying : Moderating role of hedonic motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Habib Ur Rehman; Kazi Iftakher Manjur; [2018]
  Nyckelord :Neuroticism; Agreeableness; Extraversion and Conscientiousness on Online Impulsr buying: Moderating role of hedonic motivation;

  Sammanfattning : Effects of neuroticism, agreeableness, extraversion, conscientiousness in online are affecting consumer impulse buying behavior are important to explore because it directly impacts the consumers individually. The objective of this study is to find out the role of demographics and personality traits of a consumer in shaping their online impulse buying behavior. LÄS MER

 4. 4. Impulsköp : Vilka faktorer i en klädbutik påverkar konsumenten till impulsköp?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jacob Helgesson; Raymond Arifi; [2018]
  Nyckelord :impulse purchases; consumer; influences; store environment; emotions; consumer behavior; clothing store; impulsköp; konsument; påverkansfaktorer; butiksmiljö; känslor; konsumentbeteende; klädbutik;

  Sammanfattning : Att vara en klädbutik idag kan medföra svårigheter, med tanke på konkurrerande butiker och den ständigt växande E-handeln. Det är därför viktigt för klädbutiker att både veta hur och kunna påverka sina potentiella kunder till att köpa deras produkter för att öka sin försäljning och konkurrera på marknaden. LÄS MER

 5. 5. The Triggers of Buyers Regret of Impulsive Purchases

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oliver Esterhammer; Jiahao Huang; [2017]
  Nyckelord :impulse purchasing; post purchase behavior; post purchasing regret; impulse buying; consumer behavior;

  Sammanfattning : Attention on impulsive buying behavior has been increased from both researchers and marketers, as the negative consumption experience resulting from this unplanned buying could harm the business severely in terms of brand building, reputation as well as a loss of customer. By reviewing previous literatures, we have identified that there is still little research about the post-consumer behavior of impulse purchases, namely on consumers’ regret triggered from what they have bought impulsively. LÄS MER