Sökning: "Impulse buying"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Impulse buying.

 1. 1. Hedonic Motives: Influencing players’ impulse buying purchases of virtual goods

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hristiana Dyulgerova; Paraskevi Devreli; [2019]
  Nyckelord :impulse buying; impulse purchases; video games; virtual goods; free-to-play games; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: This thesis aims to investigate the broad and well-established phenomenon of impulse buying from a different and unexplored angle. Furthermore, it seeks to explore if players purchase virtual goods on impulse. LÄS MER

 2. 2. Interactive Marketing: E-mail - Tomorrow´s Tool for Online Purchases

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Öberg; Marcus Oldby; [2017]
  Nyckelord :Interactive E-mail; Interactiveness; E-mail; Impulse Buying Tendency; IBT;

  Sammanfattning : This thesis aims to gain a better understanding of how customers behave with email and spontaneous online shopping and in which degree prospects or customer would be affected by functions in interactive e-mails. ... LÄS MER

 3. 3. The Triggers of Buyers Regret of Impulsive Purchases

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oliver Esterhammer; Jiahao Huang; [2017]
  Nyckelord :impulse purchasing; post purchase behavior; post purchasing regret; impulse buying; consumer behavior;

  Sammanfattning : Attention on impulsive buying behavior has been increased from both researchers and marketers, as the negative consumption experience resulting from this unplanned buying could harm the business severely in terms of brand building, reputation as well as a loss of customer. By reviewing previous literatures, we have identified that there is still little research about the post-consumer behavior of impulse purchases, namely on consumers’ regret triggered from what they have bought impulsively. LÄS MER

 4. 4. Impulsköp : En studie om vilka faktorer som kan påverka när svenska kvinnor utför impulsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Andersson Weinez; [2017]
  Nyckelord :Impulse buying; Consumer behavior; Female consumers; Marketing; Impulsköp; Konsumentbeteende; Kvinnliga konsumenter; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Detaljhandeln förmodas möta en stor utmaning de kommande åren. Detta då digitaliseringen växer i snabb takt och e-handeln konkurrerar allt mer mot de traditionella butikerna. På grund av den hårdnande konkurrensen är det viktigt att företag tänker nytt och är innovativa. LÄS MER

 5. 5. The influence of culture on impulse buying : A cross-cultural study on impulse buying

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tram Nguyen; Özden Aylin Cakanlar; [2016]
  Nyckelord :Impulsive buying; culture; power distance; individualism collectivism; uncertainty avoidance; masculinity femininity.;

  Sammanfattning : Background: Impulse buying is increasingly grown and it creates up to 80% of all purchases in certain low involvement product categories. In Sweden, a Swede can spend 20000SEK a year for impulse shopping in average. On the other hand, impulse buying is calculated to be strongly grown in the emerging markets such as Vietnam and Turkey. LÄS MER