Sökning: "Impulsköp"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Impulsköp.

 1. 1. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER

 2. 2. Impulsköp : Vilka faktorer i en klädbutik påverkar konsumenten till impulsköp?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jacob Helgesson; Raymond Arifi; [2018]
  Nyckelord :impulse purchases; consumer; influences; store environment; emotions; consumer behavior; clothing store; impulsköp; konsument; påverkansfaktorer; butiksmiljö; känslor; konsumentbeteende; klädbutik;

  Sammanfattning : Att vara en klädbutik idag kan medföra svårigheter, med tanke på konkurrerande butiker och den ständigt växande E-handeln. Det är därför viktigt för klädbutiker att både veta hur och kunna påverka sina potentiella kunder till att köpa deras produkter för att öka sin försäljning och konkurrera på marknaden. LÄS MER

 3. 3. En liten chokladbit kanske? En observationsstudie om förekomst av sockerrika livsmedel i icke-matbutiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Lisa Lundqvist; Johanna Muld; [2017-08-28]
  Nyckelord :Socker; observation; butik; livsmedel; kassa;

  Sammanfattning : Vi lever i en miljö där vi ständigt exponeras och har tillgång till energirika livsmedel. Ett för högt intag av energirika och näringsfattiga livsmedel kan medföra att hälsan påverkas negativt då det kan resultera i viktuppgång. LÄS MER

 4. 4. Impulsköp - En undersökning av vad som påverkar konsumenters uppfattning av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amy Nilsson; Christian Johannesson; [2017-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Buy now! It won't be here tomorrow

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andersson Liselott; Tina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfråga: Hur har fast fashion som fenomen påverkat modeindustrin ur ett trendperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har tre delsyften formulerats: -       Redogöra för vad som är karaktäristiskt för dagens modeindustri. -       Analysera och undersöka hur trender uppstår och sprider sig. LÄS MER