Sökning: "In-group"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet In-group.

 1. 1. Anemi och järnbrist under graviditet. En beskrivande studie med kvinnor från sydvästra Sverige.

  Master-uppsats,

  Författare :Åse Jagner; [2020-11-18]
  Nyckelord :Anemi; graviditet; järnbrist; mödrahälsovård; jämlik vård;

  Sammanfattning : Background: Anemia and iron deficiency (ID) is a health problem for pregnant women, throughout the world. Countries in Africa and Asia have the highest rate of these problems. Research has found that in high income countries, women who are multipara or immigrants have anemia more often than others. LÄS MER

 2. 2. Statements for Peace? : How Statements by Leaders Affect Domestic Support for Negotiations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marta Lindström; [2020]
  Nyckelord :conflict; statements; support for negotiations; apologies; humanisation; narratives; survey experiment; United States; Iran;

  Sammanfattning : This study explores the effect of statements by leaders on domestic support for negotiations. It distinguishes between two types of statements: those that humanise the out-group, and those that apologise for past wrongdoings. The theoretical argument is threefold. LÄS MER

 3. 3. Treatment outcomes on malignant gliomas using oncolytic viruses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Pegah Tehranipour; [2020]
  Nyckelord :oncolytic virus; malignant glioma; reovirus; parvovirus;

  Sammanfattning : Purpose: The objective of this thesis is to evaluate clinical studies that have used oncolytic viruses as treatment and to compare their treatment-outcomes on patients with malignant glioma. Method: This thesis is a systematic literature review where PubMed has been used as the database for data collection. LÄS MER

 4. 4. Development and validation of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Josefine Sundgren; [2020]
  Nyckelord :HIV-1; qPCR; Octapharma; Taqman; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The major problem when developing primers and probe sets for detection of HIV-1 is its high genetic variability and strong ability to mutate. HIV-1 is divided into four groups, M, N, O, P based on genetic similarities, and there are more than 70 different circulating recombinant forms. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i skolsköterskans hälsofrämjande arbete : Övervikt och fetma bland elever isocioekonomiskt svaga områden

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Ingemarsson; Ulrica Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Health promotion work; overweight; pnehomenography; school nurse; socioeconomic disadvantaged areas; Fenomenografi; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; socioekonomiskt svaga områden; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland skolbarn har ökat dramatiskt sedan 1980-talet. Detta är oroväckande då fetma ökar risken för ohälsa. Skolsköterskans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, ett arbete som till stor del sker genom hälsosamtal och hälsobesök. LÄS MER