Sökning: "Ina Edvardsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ina Edvardsson.

 1. 1. Kvinnlig könsstympning - En litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning och kvinnornas erfarenheter av defibulation och klitorisrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Ina Edvardsson; [2020-08-14]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; FGM C; kvinnors erfarenheter; defibulation; klitorisrekonstruktion; Female genital mutilation; FGM C; women´s experiences; defibulation; clitoral reconstruction;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation (FGM/C) is a global public health problem that violates the human rights, as stated in the Universal Declaration of human rights by the United Nations. Despite the major health problems that occurs as a consequence of FGM/C is the area sparsely researched. LÄS MER

 2. 2. Den allsmäktige kunden : En kvalitativ studie om word-of-mouth, viral marknadsföring och viljan att dela med sig.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Ida Edvardsson; Sofia Thorstensson; [2013]
  Nyckelord :word-of-mouth; viral marketing; social media; online sharing; customer power; word-of-mouth; viral marknadsföring; sociala medier; delning online; kundens makt.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to clarify the connection between word-of-mouth and viral marketing, to identify properties of and strategic ways to implement viral marketing and to examine how a company can influence the customers’ perception of the brand in social media. This purpose served to answer our research question:  How can companies deliberately create viral marketing? To answer this question we based our study on a qualitative method where we conducted eight interviews with different people, all with experience in our research field. LÄS MER