Sökning: "Ina Tragaj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ina Tragaj.

  1. 1. Kvinnor som tidigare genomgått könsstympning och deras upplevelse i mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

    Författare :Alexander Pfotenhauer; Ina Tragaj; [2021]
    Nyckelord :Female genital mutilation; Female genital cutting; Nursing; Transcultural nursing; A nurse’s core competences; Woman experience; Health care; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Sjuksköterskans kärnkompetenser; Kvinnans upplevelser; Hälso- och sjukvård;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Cirka 200 miljoner kvinnor lever världen över med någon form av könsstympning, och varje år utsätts 3.9 miljoner kvinnor i världen för detta ingrepp. Ingreppet utförs främst i afrikanska länder och vissa länder i mellanöstern. LÄS MER