Sökning: "Ina Wood"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ina Wood.

 1. 1. “I’m surprised that I survived all these years” : An Exploratory Study of the Experiences of LGBT Asylum Seekers.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Markus Byström; Ina Wood; [2018]
  Nyckelord :LGBT; Asylum seekers; Refugees; Forced Migration; Sexual and Gender Minorities; HBTQ; Asylsökande; Flyktingar; Migration;

  Sammanfattning : Research on forced migration has largely ignored asylum seekers from sexual and gender minorities. This exploratory study aimed to examine both positive and negative experiences of LGBT asylum seekers who had migrated to Sweden. LÄS MER

 2. 2. Metoder för att undersöka effekterna av naturvårdshänsynen i skogsbruket, efter den senaste skogsvårdslagenMetoder för att undersöka effekterna av naturvårdshänsynen i skogsbruket, efter den senaste skogsvårdslagen.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexandra Persson; [2010]
  Nyckelord :Forestry Act; standing dead wood; tree species; thick big trees; trees with cavities cavernous trees.;

  Sammanfattning : In 1994 a new Forestry Act was accepted in Sweden. One of the aims of the law is to raise consideration forpreservation of biodiversity. Since the new law got accepted and some time has passed, there now lie someinterest in examining whether the law has been effective towards its purpose. LÄS MER