Sökning: "Inbound Marketing"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Inbound Marketing.

 1. 1. Sökmotoroptimering inom sällanköpsvaruhandeln : En kvalitativ studie som undersöker uppfattningen av SEO inom den svenska sällanköpsvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Landsberg; Linda Löfberg; [2021]
  Nyckelord :Sökmotoroptimering; digital marknadsföring; inbound marketing; The 4S web-marketing mix model; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Sedan utvecklingen av world wide web på 1990-talet har den digitala utveckling vuxit mer och mer. I takt med digitaliseringen har SEO blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg som företag kan använda för att öka sin synlighet online. I slutet av 2019 spreds ett virus vid namn covid-19. Viruset utlöste en pandemi som skakade om världen. LÄS MER

 2. 2. Den vägledande kommunikationen: En studie om Inbound Marketings potentiella värde i offentliga organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Fredrik Fernström; Joel Brisinger; [2021]
  Nyckelord :Inbound Marketing; New Public Management; offentliga organisationer; strategisk kommunikation; extern digital marknadskommunikation; marknadsföring; utifrån-och-in perspektiv; public organizations; strategic communication; external digital marketing communication; marketing; outside-in perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och framväxten av internet har inneburit stora förändringar i hur organisationer kommunicerar externt, och forskning indikerade att nya digitala marknadsföringsstrategier som Inbound Marketing hade en ökad effektivitet hos privata företag till följd av det nya digitala landskapet. Trots detta fanns inga tidigare studier kring strategins potentiella värde för offentliga organisationer. LÄS MER

 3. 3. Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andrea Hedmark; Elin Jonsson; Sandra Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Inbound marketing; Content marketing; Commitment; Relationship marketing; Trust; Inbound marketing; Content marketing; Engagemang; Relationsmarknadsföring; Förtroende;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka egenskaper i digitalt innehåll engagerar konsumenter i varumärkesrelationer online? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever innehåll på digitala plattformar och analysera hur egenskaper i innehållet påverkar deras engagemang gentemot varumärkesrelationer. Egenskaperna som analyseras är personaliserat, underhållande och informativt innehåll. LÄS MER

 4. 4. Kulturens påverkan på Vogues internationella inbound marketing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Sandberg; Erik Myrenfors; Nathalie Veronika Nagy; [2021]
  Nyckelord :Inbound marketing; Content marketing; Social media; Cultural dimension; Vogue; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Kulturens påverkan på internationell inbound marketing Seminar date: 2/6/2021 Course: Bachelor's Thesis in Marketing, 15 credits Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Inbound marketing, Content marketing, Social media, Cultural dimension, Vogue, Cultural behavior, Culture, Color psychology, Luxury fashion. Purpose: Examine whether the content of Vogue's digital articles and Vogue's Instagram posts reflect the country's culture in which Vogue operates. LÄS MER

 5. 5. En marknadsföringsguide till Inbound Marketing - En kvantitativ enkätstudie om konsumenters självrapporterade upplevelser av marknadsföringsstrategier i relation till högengagemangsprodukter online.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alicia Larsson; Elin Rolfsdotter; [2021]
  Nyckelord :Inbound Marketing; konsumentbeteende; högengagemangsprodukter; strategisk kommunikation; marknadsföringsstrategier; digitala kanaler; varumärken. Inbound Marketing; consumer behaviour; high-engagement products; strategic communication; marketing strategies; digital channels; brands.; Social Sciences;

  Sammanfattning : En marknadsföringsguide till Inbound Marketing En kvantitativ enkätstudie om konsumenters självrapporterade upplevelser av marknadsföringsstrategier i relation till högengagemangsprodukter online. Det primära syftet med studien var att undersöka hur marknadsföringskonceptet Inbound Marketing påverkar det digitala konsumentbeteendet i relation till högengagemangsprodukter. LÄS MER