Sökning: "Inbyggda system"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden Inbyggda system.

 1. 1. Sensor fusion for estimating vehicle chassis movement

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Edwin Solomon Arthur Paul; Sanjay Varadharajan; [2021]
  Nyckelord :Sensor fusion; Vehicle dynamics; State estimation; Sensors; Sensorfusion; Fordonsdynamik; Skattning av parametrar; Sensorer;

  Sammanfattning : The aim of this thesis work is to investigate the possibility of applying a sensor fusion algorithm with a focus on estimating vehicle dynamic states, mainly the vehicle body accelerations. Modern passenger vehicles have several mechatronic systems such as active safety, comfort, driver assistance etc. LÄS MER

 2. 2. Sensor implementation : Tillämpat i ett inbyggt system för att öka funktionaliteten i gruvmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christoffer Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elektronik; inbyggda system;

  Sammanfattning : This thesis was made to test an implementation of different sensor on Widefinds embedded  positioning system to increase its functionality. The underlying idea was that measurement sof physical quantities pared up with the positioning in mining operations could achieve this increase. LÄS MER

 3. 3. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 4. 4. Firmware security analysis of an Industrial Control System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Sjövald; Fredrik Svahn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) devices are becoming more and more popular. However, because the focus during this rise has not been on security they have become a huge attack surface. The purpose of IoT is that devices are interconnected and communicate with each other over the internet. LÄS MER

 5. 5. Semantic segmentation of off-road scenery on embedded hardware using transfer learning

  Master-uppsats, KTH/Mekatronik

  Författare :Filip Elander; [2021]
  Nyckelord :Semantic Segmentation; forestry navigation; Deep Neural Network; autonomous navigation; residual neural network; Convolutional neural network; Semantisk Segmentering; Autonom Terrängnavigering; Residuala Nätverk; Konvolutionellt Neuralt Nätverk; Autonom navigering;

  Sammanfattning : Real-time semantic scene understanding is a challenging computer vision task for autonomous vehicles. A limited amount of research has been done regarding forestry and off-road scene understanding, as the industry focuses on urban and on-road applications. LÄS MER