Sökning: "Incentive reward system"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Incentive reward system.

 1. 1. Belöningssystem baserat på kundnöjdhet : En fallstudie på en organisation inom bank- och försäkringsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Felicia Bergström Kvidén; Isabella Martinsdottir; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; incentive system; employee; case study; qualitative method; Kundnöjdhet; belöningssystem; medarbetare; fallstudie; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Kundnöjdhet är ett icke-finansiellt prestationsmått. Det kan kopplas till ett belöningssystem för att motivera och vägleda medarbetare samt främja en ökad ansträngning att skapa nöjdare kunder. Ytterligare forskning behövs kring vad som talar för respektive mot att denna koppling fungerar för att motivera medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
  Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

 3. 3. Incitament i revisionsbyråer : Hur incitamentstyrning kan användas för att stärka det professionella och kommersiella perspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Kull; Alva Svensson; [2019]
  Nyckelord :Auditor; Audit firm; Incentive; Reward system; Commercialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Performance measurement; Management control; Revisor; Revisionsbyrå; Incitament; Belöningssystem; Kommersialism; Professionalism; Profession; Clan control; Up or out; Prestationsmätning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Revisionsbranschen kan ses som en del av en profession med en tanke om att bidra till samhällsmässigt intresse genom att objektivt och oberoende förmedla ekonomisk information. En profession är beroende av kompetent och kvalificerad personal för att kunna upprätthålla god revisionskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Network Optimization for a New Cryptocurrency

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Daniel Fredén; Simon Norell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the current cryptocurrencies has failed to reach the level of normality of standard fiat currencies and banking systems there exist a need for a new cryptocurrency if this shall ever be the case. This project will be a part of creating and designing such a cryptocurrency that hope to compete with the fiat currencies of our time. LÄS MER

 5. 5. Konsekvensanalys av olika förändringar i intäktsrams-regleringen avseende hänsyn till leveranssäkerhet

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Åsa Majlund; [2018]
  Nyckelord :Continuity of supply; SAIFI; SAIDI; PNS; ENS; AIF; AIT; Leveranssäkerhet; SAIDI; SAIFI; ILE; ILEffekt; AIT; AIF;

  Sammanfattning : The distribution of electricity is a natural monopoly. The infrastructure of the electricity grid is divided into areas and the distribution system operator (DSO) has concession for the distribution of the defined area. The concession is governed by laws and regulation. LÄS MER