Sökning: "Incest"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Incest.

 1. 1. Är incestlagstiftningen överflödig? En historisk analys av incestlagstiftningen och dess funktion i dagens samhälle.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowisa Fagerudd; [2020]
  Nyckelord :Incest; incestlagstiftning; rättshistoria; barnkonventionen; kriminalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Representationer av sexuella övergrepp : - En kvalitativ studie om incest i svensk media

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Maria Alexandra Alegria; Betul Erdogdu; [2019]
  Nyckelord :incest; kvalitativ; sexuella; övergrepp; diskursanalys; svensk media; Fairclough;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur incestfall presenteras i svensk media. Syftet med studien är att undersöka hur incest framställs i media under åren 2007–2018 genom att studera hur mediernas språkanvändning påverkat framställningen av incestövergrepp. LÄS MER

 3. 3. Flickors upplevelse av att utsättas för incest av fadern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Martina Karlsson; Andrea Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Children; emotions; experiences; father; incest; flickor; barn; fader; pappa; incest; sexuella övergrepp; stödjande samtal; känslor; känsla; upplevelser; upplevelse; livsvärld; subjektiv kropp; lidande; sjuksköterskors roll; sjuksköterskors ansvar; sjuksköterska; sjuksköterskor; barns utveckling; skuld; skam; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utsätts omkring 55 000 - 65 000 flickor mellan 0-17 år för incest. Anmälningar kring incest ökar årligen och det diskuteras om det relateras till ett mer medvetet och engagerat samhälle. Mörkertalet är fortfarande omfattande. LÄS MER

 4. 4. Till skydd mot skada - En teoretisk systematisering och en praktisk prövning av intresse- och skadebegreppen vid kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Sterner; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsvetenskap; Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Liksom samhällsmedborgarna behöver förhålla sig till straffrätten, bör också staten behöva förhålla sig till densamma genom att ramar uppställs för när straffrätten kan användas. En sådan ram är att kriminalisering får användas för att förhindra att skada uppkommer på ett skyddsintresse. LÄS MER

 5. 5. Nipa Huts with High Speed Internet: Commercial Exploitation of Children in the 21st Century. A Qualitative investigation of Webcam Child Prostitution in the Philippines

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Salla Aurén; Dennis Fris Kuhlmann; [2015]
  Nyckelord :Webcam Child Prostitution; Webcam Child Sex Tourism; child sexual abuse; commercial sexual abuse of children; prostitution; the Philippines; incest; accumulation by dispossession; child welfare; poverty; child pornography; social media; migration; unemployment; techniques of neutralisation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the emerging issue of Webcam Child Prostitution (WCP) that has so far only been observed in the Philippines. Utilising a qualitative approach, the authors conducted a series of interviews with law enforcement and civil society, as well as survivors of the crime and two focus groups in a low-income neighbourhood in Manila. LÄS MER