Sökning: "Incidence"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet Incidence.

 1. 1. A TALE OF FOUR TOWNS AND ENGLISH The Role of English in the Linguistic Landscape of Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erik Pedersen; [2020-09-08]
  Nyckelord :Linguistic landscape; English as a global language;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to expand the corpus of linguistic landscape (LL) in Sweden. However, unlike previous studies, which have typically focused on the main cities, this study explores the central parts of four different research locations in Sweden – Alingsås, Höllviken, Svedala, and Hönö – all of which are characterized by a relatively small and homogenous population (as compared to larger cities). LÄS MER

 2. 2. An exploratory machine learning workflow for the analysis of adverse events from clinical trials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; [2020-06-26]
  Nyckelord :Machine learning; Adverse events; Clinical trials; Data mining;

  Sammanfattning : A new pharmaceutical drug needs to be shown to be safe and effective before it canbe used to treat patients. Adverse events (AEs) are potential side-effects that arerecorded during clinical trials, in which a new drug is tested in humans, and mayor may not be related to the drug under study. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 4. 4. Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? – en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Louise Hedblom; Charlotte Jönsson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? Författare: Louise Hedblom och Charlotte Jönsson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-01 _____________________________________________________________________Bakgrund: WHO uppskattar att drygt en miljard personer har hypertoni världen över. I Sverige ses en förekomst hos cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen, baserat på ett medeltryck på ≥ 140/90 mmHg. LÄS MER

 5. 5. ”Dom kallar oss rasister” - En kvantitativ innehållsanalys om hur Sverigedemokraterna gestaltats i fyra rikstäckande tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gabriella Bergström; Ola Palmström; [2020-02-13]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; gestaltning; rasister; val; populism; Swedish Democrats; framing; racists; elections; populism;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to examine and analyze how the Populist Party the Swedish Democrats have been described in news media before the general elections of 2010, 2014 and 2018. We are also interested to see if the descriptions have changed over time.The aim is not to see how much they have been covered in the news. LÄS MER