Sökning: "Incidenter"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet Incidenter.

 1. 1. Trygghet i offentliga rum : En genusfallstudie om trygghetsupplevelsen i Marieberg och dess sociala hinder för män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nelly Lailo; [2020]
  Nyckelord :Safety; fear; gender; public space; social sustainability; Trygghet; rädsla; genus; offentliga rum; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Trygghetsupplevelsen i offentliga rum har blivit en alltmer central fråga inom mediedebatten om staden på grund av nyhetsupplysningarna av terrordåd, organiserad brottslighet och mord. Otäcka incidenter förhöjer människors rädsla och gör att offentliga rum kopplas samman med otrygghetskänslor. LÄS MER

 2. 2. Safety Optimization of Material Handling Forklift Truck Operations

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Carlos Conde Carvalhal; [2020]
  Nyckelord :Forklift truck; Material Handling; Operational Safety; Observation; Incident; Risk; Unsafe Situations; Digitalization; Truckar; Materialhantering; Driftsäkerhet; Observation; Incident; Risk; Osäkra situationer; Digitalisering;

  Sammanfattning : The prevention of incidents and injuries is fundamental for any industry activity since those events may result in serious economic, environmental, and human losses. Due to the centralization of Linde filling operations within Sweden, several of their plants are being phased out to move the production to Enköping. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors strategier vid omvårdnad av patienter med rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Iggbom; Klara Åström; [2020]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; strategies; preoperative; fear; anxiety; nursing; anesthesia; Anestesisjuksköterska; strategier; preoperativ; rädsla; oro; omvårdnad; anestesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som upplever rädsla och oro inför att genomgå generell anestesi är vanligt förekommande. Preoperativ rädsla och oro kan ha en negativ inverkan på patientens perioperativa process, både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Chefers upplevda svårigheter vid arbetet med sexuella trakasserier på arbetsplatsen : En studie med chefer inom kommunal förvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Annelie Hammarborg; Maria Legerius; [2020]
  Nyckelord :Sexual harassment; Manager; Difficulties; Managing; Prevention; Municipal administrations; Sexuella trakasserier; Arbetsgivare; Svårigheter; Hantering; Förebyggande; Kommunal förvaltning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka eventuella svårigheter chefer kan uppleva i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och vid hanteringen av sådana händelser på arbetsplatsen. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med chefer inom kommunal förvaltning på olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Analys av rapporteringssystem för säkerhet inom industriell produktion : (Risker, incidenter och åtgärder från ett hälsofrämjande perspektiv)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Abdullahi Nur Mohamud; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER