Sökning: "Incitamentsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Incitamentsystem.

 1. 1. ”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Maria Pejic; Robert Thorvald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Incitamentsystem; monetära incitament; motivation; prestation; styrmedel;

  Sammanfattning : Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. LÄS MER

 2. 2. Decarbonisation pathways for the Indonesian power system : policy measures and financial schemes options

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Miguel Alumbreros Rodríguez; [2022]
  Nyckelord :Indonesia; power system; decarbonisation; policy measures; financial schemes; Indonesien; kraftsystem; avkarbonisering; politiska åtgärder; finansiella system;

  Sammanfattning : In view of the potential threat climate change poses around the globe, countries are pledging to emission reductions to alleviate its consequences. As part of the Paris Agreement, Indonesia set sustainability targets for the energy sector, where one of the biggest emitters is the national power system. LÄS MER

 3. 3. Incitamentsystem som styrmedel : En studie i ett kunskapsintensivt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Brovall; Isabelle Radtke; [2022]
  Nyckelord :Incitamentsystem; Stewardshipteorin; Agentteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att förstå hur kunskapsintensiva företag använder sig av incitamentsystem för att styra de anställda mot organisationens mål. Författarna vill förstå ledningens och anställdas syn på incitamentsystem samt påverkan på de anställdas drivkraft utifrån agent- och stewardshipteorin. LÄS MER

 4. 4. Balansering av inre och yttre incitament inom energibolag : En jämförande studie mellan hybrida och privata energibolag om inre och yttre incitament

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Axel Sundström; Lukas Hedberg; [2020]
  Nyckelord :Institutional logic; incentivesystems; intrinsic and extrinsic incentives; hybrid organizations; Institutionella logiker; incitamentsystem; inre-och yttre incitament; hybridaorganisationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det offentliga näringslivet kännetecknas av att de kombinerar olika institutionella logiker och på sikt blivit kallad för en hybridorganisation. Hybrida organisationer kan förklaras som att de blandar olika element som liknar både den privata och den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Incitamentsystemets betydelse för målkongruens på kaféer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdrin Hajdari; Filip Zakrisson; Philip Hall; Isabelle Osmin; [2020]
  Nyckelord :Principal-agent teori; incitamentsystem; intressekonflikter; målkongruens; kafébranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur incitamentsystem påverkar frontpersonalens agerande utefter mål på två kaféer inom samma kedja, samt om det finns andra faktorer som påverkar utöver incitamentsystem. Därtill studerades ifall det existerar någon intressekonflikt mellan frontpersonal och platschef gällande måluppfyllelse och agerande på kaféerna. LÄS MER