Sökning: "Inclusion"

Visar resultat 1 - 5 av 2888 uppsatser innehållade ordet Inclusion.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. Inkluderingsprocessen av nyanlända elever i teori och praktik - en forskningsstudie om mötet mellan nyanlända elever och den svenska skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sanna Olofsson Knutsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; integrering; exkludering; likvärdig skola; svårigheter; möjligheter;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att se hur inkluderingsprocessen i teori och praktik överensstämmer och hur lärare och elever beskriver sina upplevelser av mötet med varandra. Undersökningen är utförd med en kvalitativ metod och en socialkonstruktivistiskt samt nyinstitutionell teori. LÄS MER

 3. 3. Mitigating Uncertainty by Including the Customer in the Fuzzy Front-End of Innovation - A comparative multiple-case study of Polestar and On to identify successful customer collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linnéa Fröström; Oscar Söderlund; [2021-07-06]
  Nyckelord :customer co-creation; uncertainty reduction; fuzzy front-end; open innovation; customer characteristics; incremental and radical innovation;

  Sammanfattning : The fuzzy front-end (FFE) is the first phase of new product development which is associatedwith high levels of uncertainty. Mitigating uncertainty is a key factor to enable successfulinnovation. LÄS MER

 4. 4. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 5. 5. Targeting the Poor Secondary Students for Stipend: Identifying the Gap between Policy and Implementation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chowdhury bdullah-Al-Baki; Farhana Akand; [2021-06-30]
  Nyckelord :Targeting; Conditional Cash Transfer; Poverty; Proxy Means Testing PMT ; Community-Based Targeting CBT ; Exclusion error; Inclusion error;

  Sammanfattning : MSc Economics.... LÄS MER