Sökning: "Inclusiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Inclusiveness.

 1. 1. The Finance Function of Car Corporations in the Age of Digitalization - Case Study: Volvo Cars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Ivancic; Jakob Nilsson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Automotive; Organizational Transformation; Scrum; Finance Function;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the affects of the current market change due to digitalizationin Volvo Cars finance function. An extended literature search was made in order togather information regarding the current marketplace, and in what direction it is heading.Further, a case study within the finance function of Volvo Cars was done. LÄS MER

 2. 2. Ett dubbelsidigt mynt – IKEA:s identitet internt och externt : en ideationell studie om IKEA:s betydelseskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Vågerö; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; ideational metafunction; ideational analysis; systemic functional grammar; identity; IKEA; internal; external; vision; fundamental values; values; advertising; ideal reader; communication; Lingvistik; språkvetenskap; ideationell metafunktion; ideationell analys; systemisk-funktionell grammatik; identitet; IKEA; internt; externt; värdegrund; vision; reklam; modelläsaren; kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending on whether the recipients are internal coworkers or external customers. LÄS MER

 3. 3. Verkställande direktörers föreställningar om ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Frida Stål; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsfullt Ledarskap; CSR; Intressentmodellen; Intressentteorin; Vd; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka Verkställande direktörers (Vd) föreställningar om Ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenternas hälsa. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes bland ett ändamålsenligt urval av tio Vd:ar från företag som representerar olika sektorer. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurial Learning in a University Incubator - A single case study with VentureLab

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosa Maria Fuchs; Lisa Theresa Wehmeier; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurial Learning; University Incubator; Incubator Context; Experiential Learning; Social Learning; Social Capital; Entrepreneurial Knowledge; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research has been conducted through a single case study by applying a qualitative research approach on how a university context shapes the way entrepreneurs learn in an incubator. The data was collected through semi-structured interviews and analyzed according to Gioia, Corley and Hamilton (2012). LÄS MER

 5. 5. The Danish Labor Movement’s Mobilization on Twitter during the Collective Bargaining in 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Asger Nim; [2019]
  Nyckelord :collective action; connective action; TU communication; labor movement; semantic network analysis; twitter; framing; collective action frames; social network analysis;

  Sammanfattning : This thesis explores the Danish labor movement’s use of Twitter during the collective bargaining in spring 2018 from a mobilisation perspective. This is done to investigate 1) the form of contentious politics practiced by the Danish labor movement, and 2) the role of trade unions in the Danish labor movement. LÄS MER