Sökning: "Income Smoothing"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade orden Income Smoothing.

 1. 16. Strategisk resultatutjämning : En studie av income smoothing i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Katrin Brusewitz; Sofi Otteborn; [2014]
  Nyckelord :Income smoothing; motiv; struktur; resultat; Income smoothing; motive; structure; result;

  Sammanfattning : Redovisningen har många olika nyanser, vilket beror på alla de möjliga val som en redovisareställs inför. Copeland (1968) säger att det finns 30 miljoner olika sätt, på vilket ett företagsresultat kan beräknas, inom ramen för de redovisningsstandarder som finns. LÄS MER

 2. 17. Does Ownership have an Effect on Accounting Quality?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Danielsson; Jochem Groenenboom; [2013-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 18. Managerial Incentives and Earnings Management : An Empirical Examination of the Income Smoothing in the Nordic Banking Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandros Tsitinidis; Kenneth Duru; [2013]
  Nyckelord :Earnings Management; Income Smoothing; Financial reporting standards; Loan Loss Provisions; Managerial Incentives;

  Sammanfattning : Prior empirical research, mainly conducted in US under the US GAAP, has indicated that managers in listed banks use loan loss provisions as a primary tool for income smoothing activities. Since 2005 the accounting environment in the European Union (EU) changed, as all listed companies are required to comply with International Financial Reporting Standards (IFRS). LÄS MER

 4. 19. Ändamålet helgar medlen : En studie om korridormetoden och resultatstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Jidinger; Eric Wernlund; [2013]
  Nyckelord :IAS 19; korridormetoden; aktuariella antaganden; resultatutjämning;

  Sammanfattning : AbstractIn compliance with the revised standard IAS 19 (“Employee Benefits”), pension accounting has undergone a change. The greatest difference is the compulsory abolishment of the ‘corridor approach’ which allowed for accrual accounting of pension debt. LÄS MER

 5. 20. Opportunism vid nedskrivningsprövning av goodwill? : En kritisk studie av tidigare angivna förklaringar till avvikelser mellan en genom CAPM beräknad diskonteringsränta och den av företaget redovisade, vid nedskrivningsprövning av goodwill.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Carlborg; Ludvig Renman Claesson; [2012]
  Nyckelord :IFRS 3; IAS 36; goodwill; impairment testing; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath; IAS 36; IFRS 3; goodwill; nedskrivningsprövning; opportunism; earnings management; income smoothing; big bath;

  Sammanfattning : År 2005 implementerades IFRS 3 och IAS 36 i Sverige. I och med detta genomför företag nedskrivningsprövningar av goodwill. Dessa kan inbegripa nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden. LÄS MER