Sökning: "Income Smoothing"

Visar resultat 16 - 20 av 33 uppsatser innehållade orden Income Smoothing.

 1. 16. Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Themner; Kristoffer Chiem; Samuel Malmström; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång Seminariedatum: 16/01 2015 Ämne/kurs FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15hp Författare: Chiem, K., Malmström, S., & Themner, P. LÄS MER

 2. 17. Kommuners val av pensionsförvaltning : En studie av den kommunala pensionsredovisningen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Berenice Torres Bahamonde; Boris Topic; [2014]
  Nyckelord :Big bath; earnings management; full funding model; income smoothing; Institutional Theory; mixed model; pension accounting; pension management; Positive Accounting Theory; Blandmodell; earnings management; fullfonderingsmodell; institutionell teori; pensionsförvaltning; pensionsredovisning; positiv redovisningsteori; reningsbad; resultatutjämning.;

  Sammanfattning : Inledning: Svenska kommuners verksamhet betecknas som säregen. Till detta hör att kommunerna skiljer sig från den privata sektorn i avseende på målsättning och utförande. En utav de särdrag som finns inom kommunerna är deras redovisning av pensionerna som skall ske enligt blandmodellen. LÄS MER

 3. 18. Firm Financing and Accounting Discretion: A study of income smoothing in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Emil Ericson; Erik Rasmusson; [2014]
  Nyckelord :Income Smoothing; Earnings Smoothing; Accounting Discretion; Trade Credit; Insider Ownership;

  Sammanfattning : Income smoothing is the reduction of inter-temporal variation in earnings. A smooth earnings path has been documented as an important consideration for managers. This study investigates the relationship between a firm's sources of financing and the use of accounting discretion for income smoothing. LÄS MER

 4. 19. Strategisk resultatutjämning : En studie av income smoothing i svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Katrin Brusewitz; Sofi Otteborn; [2014]
  Nyckelord :Income smoothing; motiv; struktur; resultat; Income smoothing; motive; structure; result;

  Sammanfattning : Redovisningen har många olika nyanser, vilket beror på alla de möjliga val som en redovisareställs inför. Copeland (1968) säger att det finns 30 miljoner olika sätt, på vilket ett företagsresultat kan beräknas, inom ramen för de redovisningsstandarder som finns. LÄS MER

 5. 20. Does Ownership have an Effect on Accounting Quality?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Danielsson; Jochem Groenenboom; [2013-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER