Sökning: "Incorporated transactions"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Incorporated transactions.

 1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Styrelseproffsens föränderliga värld - en analys av grunderna för fastställande av skattesubjekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emil Kunéll; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of taxation is a wide field within Swedish law, not only due to the big amount of legal regulations, but also to the number of legal transactions carrying taxation consequences. One specific topic that is under constant judgment is to which person, i.e. which physical or legal person, a specific income should be allocated. LÄS MER

 3. 3. Multi-period portfolio optimization given a priori information on signal dynamics and transactions costs

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Jedra Yassir; [2018]
  Nyckelord :Multi-period portfolio optimization; portfolio selection; mean-variance optimization; return predictability; mean reverting processes; transactions costs; market impacts; stochastic optimal control.;

  Sammanfattning : Multi-period portfolio optimization (MPO) has gained a lot of interest in modern portfolio theory due to its consideration for inter-temporal trading e effects, especially market impacts and transactions costs, and for its subtle reliability on return predictability. However, because of the heavy computational demand, portfolio policies based on this approach have been sparsely explored. LÄS MER

 4. 4. A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Knape; Tova Ivarsson; Henry Wang; [2017]
  Nyckelord :Transaction cost economics; vertical integration; corporate social responsibility; logistics industry; sustainability; ethics; strategic decisions; business opportunities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur. LÄS MER

 5. 5. Styrelseledamots skyldigheter gentemot aktieägarna vid M&A-transaktioner i Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :styrelseledamot; ansvar; aktieägare; Delaware; amerikansk rätt; M A; transaktion;

  Sammanfattning : The Court of Chancery in Delaware is, in regard to adjudicating corporate governance issues, the most preeminent court in the United States. The Court is one of equity, and has century-long tradition of dealing with litigation arising out of disputes concerning the internal affairs of corporations. LÄS MER