Sökning: "Incremental innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Incremental innovation.

 1. 1. Barriers to Employee Involvement in Incremental Innovation at the Swedish Public Healthcare Organizations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Knutsson; Isak Lurie; [2021-07-09]
  Nyckelord :Swedish regions; Public Healthcare; Incremental innovation; Employee Empowerment; Bottom-up innovation; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : Background and purpose: As public organizations are politically governed, the organizationshave traditionally been managed from a top-down perspective. Since knowledge intensiveorganizations have realized employees are the greatest assets, greater emphasis has been devotedtowards increased employee empowerment and their ability to contribute to the development oforganizations. LÄS MER

 2. 2. Mitigating Uncertainty by Including the Customer in the Fuzzy Front-End of Innovation - A comparative multiple-case study of Polestar and On to identify successful customer collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linnéa Fröström; Oscar Söderlund; [2021-07-06]
  Nyckelord :customer co-creation; uncertainty reduction; fuzzy front-end; open innovation; customer characteristics; incremental and radical innovation;

  Sammanfattning : The fuzzy front-end (FFE) is the first phase of new product development which is associatedwith high levels of uncertainty. Mitigating uncertainty is a key factor to enable successfulinnovation. LÄS MER

 3. 3. Distanserade idéer En kvalitativ fallstudie om relationen mellan distansarbete och idégenerering i svenska startups.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Roth; Elin Klitte; Felicia Strömgren; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap kring relationen mellan distansarbete och idégenerering. Genom att belysa distansarbetets möjliga effekter på idégenerering i startups hoppas vi kunna bättre förstå hur arbete på distans påverkar idégenerering i innovativa organisationer. LÄS MER

 4. 4. En bransch i lä? : En komparativ studie om fastighetsbolags innovationsarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Bergfeldt; Emma Folkegård; [2021]
  Nyckelord :Real estate industry; Innovation; Innovation work; Innovation process; Driving forces; Innovation systems; Product innovation; Business process innovation; Structural inertia; Exploitation; Exploration; Incremental innovation.; Fastighetsbranschen; Innovation; Innovationsarbete; Innovationsprocess; Drivkrafter; Innovationssystem; Produktinnovation; Affärsprocessinnovation; Strukturell tröghet; Exploatering; Utforskning; Inkrementell innovation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsbranschen klassificeras som en stabil bransch med fastigheter som fortsatt kommer behöva driftas och förvaltas, vilket har lett till få incitament att driva innovation i branschen. Spridningen av innovationer i branschen utgör en brist, även om tillgänglighet av innovationsmöjligheter finns. LÄS MER

 5. 5. Insamling och användning av data för vidareutveckling av spel : Med fokus på multiplayer datorspel

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Robert Bunea; Kajsa Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Further Development; Game Development; Data collection; online multiplayer games; Incremental Innovation; Agile Development; Vidareutveckling; Spelutveckling; Datainsamling; Onlinemultiplayerspel; Inkrementell Innovation; Agil Utveckling;

  Sammanfattning : Digitala spel har blivit ett allt vanligare sätt för underhållning, där industrin har sett en stor ökning av användare, vilket har stor sannolikhet att fortsätta även i framtiden. Dessa spel har ökat i komplexitet i takt med den teknologiska utvecklingen från 90-talet tills idag, där Internet har haft stor påverkan och introducerat nya möjligheter. LÄS MER