Sökning: "Independence"

Visar resultat 1 - 5 av 1198 uppsatser innehållade ordet Independence.

 1. 1. Texts and Paratexts in a Colonial Context. Krupabai Satthianadhan's English Novels 'Saguna' and 'Kamala'

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Edgardh; [2020-01-15]
  Nyckelord :India; Krupabai Satthianadhan; Saguna; Kamala; Gérard Genette; Autobiography; Conversion; Colonial literature;

  Sammanfattning : The anglophone Indian author Krupabai Satthianadhan (1862-1894) was a second-generation Christian convert and a member of the Christian Tamil family in colonial Madras. Knowledge of English was still a high-caste male privilege when Satthianadhan published reformist articles on female education. Her two novels, the autobiographical Saguna. LÄS MER

 2. 2. KULTUR, INDIVIDUALITET OCH HEGEMONI En kritisk diskursanalys av migrantdiskurser i tidskriften Socionomen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristofer Kalmark; Karin Lönn Larsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; CDA; professional journals; media; Socionomen; migrants; migration; neoliberalism; social work; hegemony; ideology;

  Sammanfattning : Two important processes stand out in terms of how social work is developed and carried out in Sweden, these being transnational migration and the neoliberal transformation of the welfare state. Against this background this paper aims to critically analyze how a journal addressed to professional social workers depicts migrants and social work with migrants. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Preconceived Notions : A Literary Study of Moral Complexity in the Harry Potter Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :moral complexity; focalizer; narratology; preconceived notions; Harry Potter;

  Sammanfattning : This essay examines the use of the character Harry Potter as focalizer in the Harry Potter series. The objective is to see how Harry’s preconceived notions are caused by his inability to grasp moral complexity. The study is conducted by a close reading of the novels with the focus on the relationship between Harry and the character Severus Snape. LÄS MER

 4. 4. Religion and its relationship to conflict; The case of South Sudan : To what extent do South Sudanese still experience religious oppression post-independence?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ruth Tshibangu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The study is a critical evaluation of the relationship between Religion and Conflict, with a case study in South Sudan (based on the findings of Noa Salomon 2013;2014). With the aid of power theory, conflict theory, frustration and aggression theory, the study seeks to determine the extent to which religious oppression still exists in South Sudan with other specific aims such as determining the provisions for religious freedom in South Sudan, finding the role of religion in peacebuilding and assessing the challenges faced in religious tolerance in South Sudan. LÄS MER

 5. 5. VÅRDMILJÖNS BETYDELSE FÖR LIVSKVALITETEN HOS DEMENSSJUKA PERSONER PÅ SÄRSKILT BOENDE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hiba Kweik; Emma Clausen; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; demens; kvalitativ forskning; personal; särskilt boende; vårdmiljö; Relatives; dementia; care environment; nursing home; qualitative review; staff;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider ca 50 miljoner människor av demens, de flesta är över 65 år. Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för olika sjukdomar som drabbar hjärnan och orsakar nedsatt minne- och tankeförmåga. Personer med demens visar olika symptom beroende på var i hjärnan skadan sitter. LÄS MER