Sökning: "Index of Dissimilarity"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Index of Dissimilarity.

 1. 1. Segregationen – Hur ser den egentligen ut? : En metodanalys och skildring av segregerade områden inom Sundsvalls tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Hampus Selin; [2019]
  Nyckelord :Segregation; Modifiable areal unit problem; MAUP; Demographic statistics areas; DeSO; Keycode areas; NYKO; Multi-criteria decision analysis; Index of dissimilarity; Sundsvall; Segregation; Modifiable areal unit problem; MAUP; Demografiska statistikområden; DeSO; Nyckelkod; NYKO; Multikriterieanalys; Index of dissimilarity; Sundsvall;

  Sammanfattning : Det som ofta faller bort i den offentliga debatten är att segregationens innebörd anspelar på åtskillnader av olika grupper, inte enbart de ”utsatta” utan även de socioekonomiskt starkare grupperna. Denna studie kommer att undersöka hur segregationen ser ut inom Sundsvalls tätortsområden och vilka faktorerna är som har störst påverkan till de skillnader som finns. LÄS MER

 2. 2. Hur identifieras segregerade bostadsområden? : En metodutveckling med utgångspunkt i Bollnäs tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jesper Ljung Holm; Tobias Wennergrund; [2018]
  Nyckelord :Segregation; multicriteria decision analysis; social sustainability; Index of Dissimilarity; Bollnäs.; Segregation; multikriterieanalys; social hållbarhet; Index of Dissimilarity; Bollnäs.;

  Sammanfattning : Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Segregation in Stockholm: Birds of a Feather? Economic Segregation in Stockholm County 2000-2014

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Carl-Johan Backman; [2017]
  Nyckelord :Spatial segregation; economic segregation; sorting; income inequality; gentrification; residualisation;

  Sammanfattning : Rising levels of income inequality in conjunction with increased global flows of migrants have created a need for extending the notion of segregation to include economic measures as well, in addition to ethnicity. In this thesis we explore the economic segregation in the municipalities of Stockholm County, during the years 2000 to 2014. LÄS MER

 4. 4. Socio-Economic Sustainability of Rural Energy Access in India

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Suhasini Udayakumar; [2016]
  Nyckelord :Energy access; Indian states; rural areas; domestic sector; key performance indicators; Socio-economic Energy Sustainability Index;

  Sammanfattning : Rural energy access has been a persistent issue in India causing the country to become one of the most energy poor nations of the world. Despite the launch of several heavily funded programs for the provision of electricity and modern fuels to rural areas, majority of the country‘s village households remain neglected and deficient in energy. LÄS MER

 5. 5. Segregation and employment in Swedish regions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan i Jönköping/Högskolan i JönköpingIHH, Nationalekonomi

  Författare :Heda Saijeva; [2011]
  Nyckelord :Segregation; employment rate; foreign born persons; dissimilarity index; isolation index; gini index; FA-regions;

  Sammanfattning : Immigration to Sweden has increased since Second World War. The immigra-tion pattern has also shifted from labor immigration to refugee immigration. The relative labor market performance of immigrants began to worsen at the end of 1970s. The employment rate among foreign born persons is considera-bly lower than it is among Swedish born persons. LÄS MER