Sökning: "Indien barn"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Indien barn.

 1. 1. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 2. 2. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 3. 3. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan motiverande samtal och parodontala sjukdomar och karies : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Raihanna Rahmati; Alexandru Calina; [2018]
  Nyckelord :MI; oral health; oral hygiene.; MI; munhygien; oral hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: MI är en metod för rådgivning och för att hjälpa individen att hitta och bibehålla motivation till förändrat beteende. På senare år har metoden börjat användas även inom tandvården. LÄS MER

 5. 5. Indien: halvt barn och halvt djävlar - En diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter i Indien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Zetterlund; Helena Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Indien; våldtäkt; diskursteori; postkolonial feminism; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter som tagit plats i Indien. Syftet med studien är att undersöka huruvida rasifiering, bundet till Storbritanniens kolonialhistoriska relation till Indien, återfinns i materialet. LÄS MER