Sökning: "Indirect calorimetry"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Indirect calorimetry.

 1. 1. Descriptive differences in physiological and biomechanical parameters between running shoes : a pilot study with a single-subject experimental design

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alexander Wolthon; [2020]
  Nyckelord :Running economy; Indirect calorimetry; Footwear; Sham;

  Sammanfattning : Running performance has increased immensely during the last few years, coinciding with multiple shattered world records in relatively short amount of time. Improvements in footwear material and design are likely reasons for this increase in running performance. LÄS MER

 2. 2. Viloämnesomsättning bland elitidrottare : Validering av mätutrustning samt ekvationer med hänsyn till kroppssammansättning och symtom på relativ energibrist

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Peter Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Elitidrottare; ämnesomsättning; kroppssammansättning; energitillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Viloämnesomsättning (RMR) kan uppskattas med ekvationer eller mätas med indirekt kalorimetri och är en viktig parameter i idrottsnutritionistens arbete att ta hänsyn till vid upprättandet av kostråd. Sänkt RMR kan vara en del av symtombilden beträffande relativ energibrist (RED-S). LÄS MER

 3. 3. Svårt och exakt, eller enkelt och ungefärligt? : En systematisk genomgång av valideringsstudier på prediktiva ekvationer jämfört med indirekt kalorimetri för bedömning av energibehov hos äldre kritiskt sjuka patienter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emelie Hagström; Anna Isitman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier som jämfört prediktiva ekvationer med indirekt kalorimetri (IC) vid bedömning av energibehov hos äldre respektive hos kritiskt sjuka betonar vikten av att använda IC, då de flesta prediktiva ekvationer inte är anpassade efter dessa grupper. Vid frånvaro av IC är ekvationerna ett tids- och kostnadseffektivt alternativ. LÄS MER

 4. 4. Validity of accelerometry in high-intensity complex movements

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Victor Stoltz; Manne Godhe; [2014]
  Nyckelord :Accelerometry; Energy Expenditure.;

  Sammanfattning : AbstractAim The aim of the study was to examine the capability of accelerometers to estimate energy expenditure during high-intensity complex physical activity patterns.Also, to investigate whether placing the monitor on the hip or wrist influenced its prediction ability. LÄS MER

 5. 5. Effect of Antibacterial Mouthwash on Basal Metabolic Rate in Humans : A Randomized, Double-blinded, Cross-over Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Blenda Agell; [2013]
  Nyckelord :nitrate; nitrite; nitric oxide; basal metabolic rate; antibacterial mouthwash; mitochondrial efficiency;

  Sammanfattning : The use of mouthwash is a common complement to oral care. However, the physiological implication of this use, besides of effects on oral hygiene, is poorly known. The research of the gut micro flora and its implications on the host is a very active area of research today. LÄS MER