Sökning: "Indirekt påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden Indirekt påverkan.

 1. 1. Refusing Medical Treatment due to Mental Capacity - A Study of the Concept of a Valid Consent and What the Healthcare Personnel's Obligations are When the Patient has not Given an Informed Consent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thérèse Bennshagen; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; Mental Capacity; Legal Capacity; Administrative Law; Social and Welfare Law; Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay has two purposes: to examine how much the patient has to understand to be able to consent to medical treatment and what the healthcare personnel's obligations are when the consent is not informed. Regarding the first purpose I concluded that there is no explicit requirement of a certain mental capacity to consent but that if one considered an uninformed consent to constitute a forced bodily intervention, which is prohibited in Chapter 2 Section 6 Instrument of the Government, then medical treatment can be refused. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Rebecka Albinsson; [2021]
  Nyckelord :fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Sammanfattning : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens påverkan på företagsrådgivarens handlingsutrymme under kreditgivningsprocessen till små och medelstora företag : Ett inramande eller frigörande inslag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anton Cederbom; Mårten Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Kreditgivning; Kreditbedömning; Digitalisering; SMEs; Svenska banker; Företagsrådgivare;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är ett ämne vars omfattning och betydelse växer sig starkare för varje år. Genom den nuvarande covid-19 pandemin har tillämpningen och betydelsen av digitaliseringen ökat ytterligare och så även för banker. LÄS MER

 4. 4. När kraven överstiger resurserna : En litteraturöversikt hur arbetsbelastning påverkar sjuksköterskan och utförandet av omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elina Telleborn; Elna Holmström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsledare; Arbetsmiljö; Omvårdnad; Sjuksköterska; Teamarbete; Vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad, som bör utgå från de sex kärnkompetenserna. Partnerskap ska byggas på en personcentrerad omvårdnad som inkluderar patientens värderingar, resurser och engagemang. Detta behövs för att skapa kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Covid-19-pandemins påverkan på den svenska Venture Capital-marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johanna Lee; Ebba Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Venture Capital; Crunchbase; Covid-19-pandemin; riskkapital; Social distansering; Venture Capital;

  Sammanfattning : Entreprenörskap och företagande är essentiellt för ekonomisk tillväxt i ett land. Det bidrar med innovativa idéer som utvecklar samhället och möjliggör fler arbetstillfällen. För att entreprenörer och företag ska kunna utveckla dessa idéer krävs kapital, vilket emellertid kan vara svårt att erhålla. LÄS MER