Sökning: "Indiska"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Indiska.

 1. 1. Pålitligheten av randomiserade studier : En reanalys av en ekonomiprisvinnande studie med Fishers exakta test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Malcolm Svensson Rothmaier; Emil Landén; [2020]
  Nyckelord :Randomiserade studier; fältexperiment; utvecklingsekonomi; pålitlighet; validitet; Fisher; exakt test; behandlingseffekt; medelvärde; median; Neyman; Gosset; Duflo; Deaton; Statistik;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiskafältet, särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och EstherDuflo tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer.Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. LÄS MER

 2. 2. Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2020]
  Nyckelord :Indien; Bönder; Klimat; Kapaciteter; Mänskliga Rättigheter; Human Security; Narrativ; Fattigdom; Självmord; Maharashtra. India; Farmers; Capacities; Climate; Human Rights; Narratives; Poverty; Suicide; Maharashtra.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. LÄS MER

 3. 3. Floating Tripod : An accessory for people who love documenting their sport adventures

  Master-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :Filip Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People practicing any kind of water sport often owns a GoPro to capture moments of themselves but the accessories on the market today is not enough. This project started with a kitesurfer who wanted pictures of himself while kitesurfing but found out that there are no good accessories for the GoPro that solve this task. LÄS MER

 4. 4. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 5. 5. Aktieinvesterande kvinnor : En studie om hur psykologiska biaser påverkar investeringsbeslut

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Johanna McIntosh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag råder det en ekonomisk ojämställdhet mellan kvinnor och män, som är problematisk på flera olika sätt. Kvinnor har generellt lägre lön och mindre förmögenhet. Dessutom, och kanske delvis som en konsekvens av detta, investerar de även mindre i aktier än män. LÄS MER