Sökning: "Indiska"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Indiska.

 1. 1. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Sammanfattning : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. LÄS MER

 2. 2. Hindukvinnor – sida vid sida : En kvalitativ diskursanalys över konstruktionen av hindukvinnor i svenska och indiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Andersson; [2019]
  Nyckelord :religious education; textbooks; discourse analysis; postcolonial feminism; Hindu Women; religionsundervisning; läroböcker; diskursanalys; postkolonial feminism; hindukvinnor;

  Sammanfattning : School is a place for identity formation. When gender and religion are studied pupils tend to perceive religion, especially non-Christian religions, as traditional and patriarchal. Female oppression in religion is also used as a way of “othering”. Religious education is rarely presenting the women’s perspective. LÄS MER

 3. 3. Spridning och faktorer som påverkar förekomsten av Anisakis spp. hos fisk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Runesson; [2019]
  Nyckelord :Anisakis; fisk; förekomst; epidemiologi; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka prevalensen av Anisakis spp. hos fiskar i olika vatten och hav samt vad som kan orsaka dess förekomst. Anisakis spp. är ett globalt spritt släkte av nematoder som i olika stadier i livscykeln infekterar en rad arter av zooplankton, fiskar och valar. LÄS MER

 4. 4. Indiska mödrars läskunnighet och påverkan på deras barns hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Carlsson; Adelina Engman; [2018-04-11]
  Nyckelord :Children´s Health; Female literacy; Gender bias; Health Economics; India; Barns hälsa; Hälsoekonomi; Indien; Kvinnors läskunnighet; Könsnormer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en korrelation mellan indiska mödrars läskunnighet och olika hälsoutfall samt hälsoinvesteringar hos deras barn för året 2005. Utöver det undersöktes också potentiella könsnormer hos icke-läskunniga kvinnor likaså om det finns skillnader mellan delstaterna i Indien. LÄS MER

 5. 5. Purchase behaviour analysis in the retail industry using Generalized Linear Models

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sofia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Generalized linear models; Algorithm; Historical transaction; Retail; Fashion; Recommendation engine;

  Sammanfattning : This master thesis uses applied mathematicalstatistics to analyse purchase behaviour based on customer data of the Swedishbrand Indiska. The aim of the study is to build a model that can helppredicting the sales quantities of different product classes and identify whichfactors are the most significant in the different models and furthermore, tocreate an algorithm that can provide suggested product combinations in thepurchasing process. LÄS MER