Sökning: "Individanpassad marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Individanpassad marknadsföring.

 1. 1. “Key to success” eller obehaglig process En kvantitativ studie om generation Ys attityd till informationsinsamling och individanpassad marknadsföring.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hörvallius; Camilla Cervin; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Carlhammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad marknadsföring på digitala plattformar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Annie Ericsson; Martyna Maria Wilczynska; [2021]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; konsumentattityder; digital köpprocess; digitala plattformar; the tricomponent attitude-modellen; FFF-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka attityder konsumenter har till individanpassad marknadsföring och huruvida attityderna påverkas av var konsumenten befinner sig i köpprocessen, vilken relation de har till företaget, samt faktorerna ålder, deras inställning till personlig integritet och vilket förtroende de har för företag. Teoretiskt ramverk: Köpprocessen av Kotler och Keller, digitala kundresan av Ström och Vendel, omnichannel (flerkanalsstrategi) av Bijmolt et al. LÄS MER

 4. 4. "Är man med i leken får man leken tåla..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Alm; Therese Jutendahl; Rebecca Åbom; [2021]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Acceptans; Integritet; Gränsdragning; Generation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv Seminariedatum: 14/1 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. LÄS MER

 5. 5. Personaliserade erbjudanden inom marknadsföring : En kvalitativ studie angående konsumenternas upplevda respons av personaliserade erbjudanden från företag med avseende på förtroende, kontroll och transparens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Kaskamo Andersson; [2021]
  Nyckelord :Personalised marketing; personalised offers; privacy; personal information; trust; control; transparency; consumer behaviour; Individanpassad marknadsföring; personaliserade erbjudanden; personlig integritet; personlig information; förtroende; kontroll; transparens; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Nyligen har forskning inom marknadsföring fokuserat på konsumenternas köpbeteende och köpmönster, vilket har haft stor inverkan genom digitaliseringen i samhället och runt om i världen. Allt fler vetenskapliga studier forskar om konsumenternas personliga integritet och hur den kan påverkas av personliga erbjudanden från företag, till exempel genom marknadsföringsmetoden 'Retargeting'. LÄS MER