Sökning: "Individanpassad matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Individanpassad matematikundervisning.

 1. 1. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter och digitala verktyg : Litteraturstudie om digitala verktyg och betydelsen av lärarens digitala kompetens för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Wislander; Emma Åhgren; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Matematiksvårigheter; digitala verktyg; IKT; grundskolan; svårigheter;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats har som syfte att undersöka hur digitala verktyg och lärares digitala kompetens kan bidra med en bättre matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter. Litteraturöversikt har även som syfte att ge framtida lärarstudentersamt lärare en uppfattning av hur digitala verktyg kan öka effektiviteten på undervisningen för elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av matematiksvårigheter och Vektor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pär Olofson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Matematiksvårigheter; Matematikundervisning; Vektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder appen Vektor i undervisningen samt vilka effekter Vektor kan ha på elever med matematiksvårigheter. I studien har jag även undersökt hur lärare definierar matematiksvårigheter samt vilka verktyg lärare använder som stöd för elever med matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Vilken roll har läroboken i lågstadielärares matematikundervisning? : Arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Elina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsform; arbetssätt; lärobok; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar att användningen av lärobok i den svenska matematikundervisningen på lågstadiet används i stor utsträckning. Läroboken används mest för att spara tid för läraren, den erbjuder inte eleverna en individanpassad studiegång som de enligt styrdokumenten har rätt till. LÄS MER

 5. 5. Lärarnas arbete för en likvärdig utbildning : Individualisering i samband med matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Amanda Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Individualisering; Individanpassad matematikundervisning; Matematik; Kvalitativ undersökning; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : .... LÄS MER