Sökning: "Individanpassad matematikundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Individanpassad matematikundervisning.

 1. 1. Individanpassad matematikundervisning-hur funkar det? : En kvalitativ studie om matematiklärares handledning och tankar om begreppet individanpassning med fokus på området funktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Sofia Weimer; Frida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Individualized teaching in mathematics; Functions; Upper-secondary school; Individanpassad matematikundervisning; Funktioner; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study how teachers in mathematics in upper-secondary school think about the concept of individualized teaching and their way of tutoring students in a classroom environment. The study focuses on the area of functions. LÄS MER

 2. 2. Matematiksvårigheter och digitala verktyg : Litteraturstudie om digitala verktyg och betydelsen av lärarens digitala kompetens för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Wislander; Emma Åhgren; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Matematiksvårigheter; digitala verktyg; IKT; grundskolan; svårigheter;

  Sammanfattning : Denna konsumtionsuppsats har som syfte att undersöka hur digitala verktyg och lärares digitala kompetens kan bidra med en bättre matematikundervisning för elever i matematiksvårigheter. Litteraturöversikt har även som syfte att ge framtida lärarstudentersamt lärare en uppfattning av hur digitala verktyg kan öka effektiviteten på undervisningen för elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av matematiksvårigheter och Vektor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pär Olofson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Matematiksvårigheter; Matematikundervisning; Vektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare använder appen Vektor i undervisningen samt vilka effekter Vektor kan ha på elever med matematiksvårigheter. I studien har jag även undersökt hur lärare definierar matematiksvårigheter samt vilka verktyg lärare använder som stöd för elever med matematiksvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Lärarnas arbete för en likvärdig utbildning : Individualisering i samband med matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Amanda Olofsson; [2015]
  Nyckelord :Individualisering; Individanpassad matematikundervisning; Matematik; Kvalitativ undersökning; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitala medier i grundskolans tidiga matematikundervisning : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annie Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :matematik; matematikundervisning; digitala medier; grundskola;

  Sammanfattning : Digitala medier blir mer och mer vanligt i samhället och därför blir det även vanligare i skolans värld. Många kommuner och skolor satsar på digitala medier i skolorna. Det är inte längre en fråga om lärarna använder digitala medier utan snarare en fråga i hur lärare använder digitala medier. LÄS MER