Sökning: "Individegenskaper"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Individegenskaper.

 1. 1. Är alla människor potentiella terrorister? En systematisk litteraturstudie om riskfaktorer för terrorism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lova Isovaara; Linnéa Lind; [2019]
  Nyckelord :Extremism; Terrorism; Identification; Radicalization; Risk factor; Prevention;

  Sammanfattning : Terrorism är ett växande samhällsproblem som kräver insatser riktade mot de bakomliggande riskfaktorerna för att ett preventivt arbete ska kunna bedrivas gynnsamt. Säkerhetspolisen har gjort ett utlåtande där de informerar om att hotnivån för terrorangrepp i Sverige har ökat under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Varför är "hemmasittare" frånvarande från skolan? : ett inifrånperspektiv på karriärer av skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Diana Ivarsson; Tanja Nurminen; [2016]
  Nyckelord :truancy; school absenteeism; alienation; insider perspective; dropouts; skolk; skolfrånvaro; utanförskap; inifrånperspektiv; hemmasittare;

  Sammanfattning : The aim of the study was to gain an understanding from an insider perspective why dropouts are absent from school. Four qualitative interviews were conducted with former dropouts and two qualitative interviews with school representatives. LÄS MER

 3. 3. UNGA LAGÖVERTRÄDARE I RÄTTSPROCESSEN UR INDIVIDENS PERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Cecilia Ekstedt; [2015]
  Nyckelord :Individegenskaper; Multiproblematik; Rättegång; Rättsprocessen; Unga lagöverträdare; Ungdomsbrottslighet; Åtalad;

  Sammanfattning : Varje år döms ungefär 5000 ungdomar mellan 15-17 år i svenska domstolar. Rättsprocessen är skapad utifrån ett vuxet perspektiv och är svårbegriplig, inte minst för de unga lagöverträdarna. Ungdomars ärenden hanteras annorlunda än vuxnas. LÄS MER

 4. 4. Ledares upplevda stressnivå och sambanden mellan deras hälsa, arbetstillfredsställelse och stresshanteringsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Ida Lind; Anna Eriksson; [2006]
  Nyckelord :Leadership; stress; health; work satisfaction; coping strategies.; Ledarskap; stress; hälsa; arbetstillfredsställelse; stresshanteringsmetoder.;

  Sammanfattning : En enkätundersökning utfördes på ledare inom olika företag i Örebro och Tranås. Syftet var att jämföra ledares upplevda stressnivå på små, mellanstora och stora företag, samt att undersöka deras stresshanteringsförmåga, hälsa och arbetstillfredsställelse. Enkäten bestod av 117 frågor som mätte olika stressförhållanden som t. LÄS MER